30.11.16

Predaj obecných bytov sa končí

Nájomníci štátnych a obecných bytov, ktorí majú záujem získať ich do osobného vlastníctva za zvýhodnených podmienok, musia o ich prevod požiadať do 31. decembra 2016.

V prípade, že nájomca do uvedeného termínu požiada o prevod, vlastník je povinný s nájomcom uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti.

Konečný termín 

„Túto možnosť do dnešného dňa využilo 90 percent pôvodných vlastníkov. V súlade s Koncepciou štátnej bytovej politiky do roku 2020 štát pristúpil k stanoveniu konečného dátumu, do ktorého môžu aktuálni nájomcovia bytov, postavených pred rokom 1998, vo vlastníctve miest a obcí požiadať o ich odkúpenie za zvýhodnených podmienok,“ upozornil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek.

Žiadosť do konca roka 

Koľko štátnych či obecných bytov je v Košiciach, ktoré sú postavené pred rokom 1998 a ktoré si môžu nájomcovia odkúpiť, sme sa opýtali na magistráte mesta. „V súčasnosti Bytový podnik mesta Košice (BPMK) eviduje 110 bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta a ich nájomcovia disponujú platnou nájomnou zmluvou uzavretou na dobu neurčitú,“ povedala pre KOŠICE:DNES hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

Ak máte platnú nájomnú zmluvu na neurčito, na odkúpenie bytu vám už zostáva málo času. Foto: Veronika Janušková
Ak máte platnú nájomnú zmluvu na neurčito, na odkúpenie bytu vám už zostáva málo času. Foto: Veronika Janušková

Ako postupovať 

Ak má nájomca záujem o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva, musí požiadať vlastníka bytu, teda Mesto Košice, o jeho odkúpenie. V prípade, že nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú, mesto nie je v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov povinné nájomcovi byt odpredať. 

„Žiadosti o odkúpenie bytu sa podávajú buď poštou na adresu Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 01 Košice (oddelenie právne a majetkové) alebo osobne do podateľne magistrátu mesta. Prílohou žiadosti by mala byť kópia platnej nájomnej zmluvy,“ uviedla hovorkyňa. Žiadosti sa vybavujú priebežne podľa ich prijatia.

Poplatky zahŕňajú kúpnu cenu bytu, alikvotnej časti pozemku pod bytovým domom a správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k bytu do katastra.

Družstevných bytov sa to netýka 

Je dôležité upozorniť, že táto úprava sa netýka družstevných bytov. Na otázku, či ministerstvo uvažuje takýto termín stanoviť aj pre družstevné byty, odpovedala hovorkyňa rezortu Karolína Ducká: „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR momentálne nad takouto úpravou neuvažuje.“

Ako sa vyráta cena bytu 

Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu, ktorý sa prevádza do vlastníctva doterajšieho nájomcu z vlastníctva obce, sa zisťuje tak, že z obstarávacej ceny domu sa odpočíta základný štátny príspevok poskytnutý podľa roku začatia výstavby domu, 2 % z ceny za každý začatý rok veku domu a vydelí sa súčtom podlahovej plochy bytov v dome. Ak nemožno zistiť obstarávaciu cenu domu, stanoví sa jeho východisková hodnota znaleckým posudkom. 

Vargová
Zdieľať článok:

V novinách pracuje od roku 1994. Začala v Korze, pokračovala v Korzári a v auguste 2014 zakotvila v KOŠICE:DNES ako redaktorka spravodajstva a servisu.

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím