PR 10.06.19

Stanislav Hreha: Chceme zverejňovať viac informácií. Požiadame parlament o zmenu zákonov

foto: veja

K aktuálnemu dianiu okolo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (VVS), sa vyjadril jej predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Stanislav Hreha, PhD. 

Okolo VVS je aktuálne rušno. Dostali ste sa do sporu s jedným z akcionárov – mestom Košice. 
Nevnímam to ako spor s akcionárom. Spolupráca pri zmluvnom poskytovaní služieb s mestom Košice je bezproblémová 16 rokov. Považujem to skôr za nešťastný spôsob presadzovania záujmov aktuálneho vedenia mesta Košice, ktorý, žiaľ, negatívne vplýva na našu spoločnosť, ostatných  akcionárov a náladu verejnosti. Navyše, nemá oporu v zákone, ani v stanovách VVS. Ja nevediem žiadny súboj. Mojou povinnosťou je chrániť záujmy VVS a konať v súlade s rozhodnutím štatutárnych orgánov spoločnosti a vôľou akcionárov. To, samozrejme, aj robím.

Primátor mesta Košice požaduje pozíciu zástupcov mesta Košice v orgánoch spoločnosti. Vždy to tak bolo. Je podľa vás táto požiadavka neoprávnená?
Každá  požiadavka akcionára mať zastúpenie v riadiacich orgánoch spoločnosti  je oprávnená. Akcionárov je však 771. Beriem do úvahy, že mesto Košice je najväčší akcionár VVS, sám som Košičan, ale s 20,44 % je mesto stále iba menšinovým akcionárom, preto sa musí súčasné vedenie Košíc snažiť spolupracovať s ostatnými. O členoch orgánov VVS nerozhoduje osoba generálneho riaditeľa, ale akcionári na valnom zhromaždení a v dozornej rade. Ich rozhodnutia musíme rešpektovať všetci. Málokto si asi uvedomuje, že drvivá väčšina práv akcionárov v akciovej spoločnosti nie je závislá od toho, koľko má akcií. Aj obec s jednou akciou má 99 % rovnakých akcionárskych práv ako mesto Košice. Rozdiel je len v počte hlasov na valnom zhromaždení alebo v percentuálnom podiele na zisku. Ostatné práva sú identické pre všetkých. 

Ako vnímate aktuálne ataky o netransparentnosti voči VVS?  
Z pohľadu človeka, ktorý je spolu s ďalšími členmi predstavenstva i dozornej rady spoluzodpovedný za stav firmy, ich vnímam, samozrejme, citlivo, tak ako všetci akcionári, ktorí roky spolupracujú pri riadení a kontrole VVS. Nikomu by sa nepáčilo, ak by tvrdú prácu 2 100 zamestnancov a úspešné výsledky firmy znevažovali niečie útoky.  Pán primátor mesta Košice mal však boj voči VVS ako súčasť svojej predvolebnej kampane. Dôvod jeho konania je teda asi inde, ako v skutočnej snahe získať aktuálne pozíciu pre mesto Košice v štatutárnych orgánoch VVS. 

V čom ho vidíte?  
Chápem, že tento jeho boj mu pomáha zviditeľniť sa, ak nemá pre Košičanov iné pozitívne výsledky. Športová verejnosť ostala úplne sklamaná pri zlyhaní primátora v organizácii olympiády mládeže EYOF, ktorá bola mestu priklepnutá. Parkovanie v Košiciach sa neprehľadne rozdelilo medzi dva parkovacie systémy, zlé manažovanie MHD vyvrcholilo oprávnenými štrajkmi všetkých zamestnancov. Výsledok? Košičania a návštevníci mesta sa stali rukojemníkmi neúspešných rozhodnutí primátora, ktorý sa vyhovára na minulé vedenie mesta. Ak teda za ním nie sú výsledky, oplatí sa mu bojovať inde. Týmto konaním ale reálne poškodzuje našu firmu a ľudí, ktorí sú jej súčasťou. Nemožno sa preto čudovať tomu, že akcionári odmietajú jeho nominácie. Osobne ma mrzí, že druhá strana neprichádza so sebareflexiou, konštruktívnymi riešeniami, ale s ďalšími atakmi. Veď si len vezmite, toľko omieľané podozrenia zo strany primátora o našich „podivných praktikách“... Ak má primátor ako zástupca nášho akcionára takéto indície, má dokonca povinnosť voči VVS konať, a to, okrem iného, podať podnet na dozornú radu, aby veci prešetrila, alebo zvolať valné zhromaždenie a predložiť akcionárom svoje závažné zistenia. Viete, koľko takých úkonov pán primátor Polaček voči VVS urobil? Žiadny. Tak o čom to svedčí? O reálnom záujme pracovať v prospech VVS alebo len pokračovať v politickej kampani?

Ste prezidentom Asociácie vodárenských spoločností (AVS) na Slovensku.  Týkajú sa problémy v téme transparentnosti aj iných vodárenských spoločností? 
Najprv si povedzme, čo široká verejnosť vníma pod pojmom transparentnosť. Ide najmä o zverejňovanie informácií zvnútra vodárenských spoločností. A to je legislatívny problém, daný rozporuplnosťou právnej úpravy. Vodárenské spoločnosti sú rukojemníkom zlých zákonov regulujúcich túto tému. Legislatívy, ktorá nedostatočne reflektuje požiadavky dnešnej spoločnosti na otvorenosť a transparentnosť. Na jednej strane nám zákon káže dodržiavať obchodné tajomstvo vyplývajúce z Obchodného zákonníka, pri porušení ktorého by sme sa mohli dopustiť dokonca trestného činu. A na druhej strane existujú prvotné rozhodnutia súdov, ktoré nútia vodárenské spoločnosti k porušovaniu obchodného tajomstva. My si uvedený rozpor jasne uvedomujeme. 

Čo s tým chcete urobiť?  
Veľa sme už urobili. Máme systém ISO, etický kódex a všetky informácie v súlade so zákonom uverejnené na webe spoločnosti, roky vylepšujeme precíznu vnútornú kontrolu. Všetko kontrolujú štatutárne orgány a akcionári, ktorí si kedykoľvek môžu preveriť rozhodnutia riadiacich orgánov VVS. Ale chceme urobiť ešte viac. Nemáme problém so zverejňovaním tých informácií, ktoré nám zákon umožňuje. Oslovíme akcionárov s touto témou, a ak dostaneme od nich mandát, spustíme proces ďalšieho zvyšovania transparentnosti, a teda proces zverejňovania ďalších informácií o VVS. Zároveň z pozície prezidenta AVS budem tému komunikovať aj na jej zasadnutí a navrhnem vytvorenie podmienok pre implementáciu tohto zámeru aj v ostatných vodárenských spoločnostiach. Obrátime sa na organizácie, ktoré sú súčasťou legislatívneho procesu s požiadavkou na spoluprácu pri úprave legislatívy. Ak budú akcionári VVS vnímať túto tému ako dôležitú, budeme sa zasadzovať o to, aby VVS získala kredit najtransparentnejšej vodárenskej spoločnosti na Slovensku.

Čo všetko VVS v súčasnosti zverejňuje?  
Všetko, čo je v súlade s legislatívou a stanovami spoločnosti. Je však potrebné si uvedomiť, že VVS je aj subjektom hospodárskej mobilizácie a plníme dôležité úlohy pri obrane štátu. Ja ako generálny riaditeľ som členom krízového štábu, a je teda viac než jasné, že úplne všetky zmluvy sa zverejňovať nebudú dať. Nemôžeme ich zverejňovať zo zákona! Ale podobnú mieru ochrany majú aj zmluvy, kde druhá strana je chránená obchodným tajomstvom podľa Obchodného zákonníka. Pre nás je záver taký, že ak sa predstavenstvo nechce dopustiť porušenia zákona a zrejme aj trestného činu, takéto informácie zverejňovať nesmie. 

VVS je hodnotená ako najúspešnejšia spoločnosť pri čerpaní financií z eurofondov. Je tento proces dostatočne transparentný? 
Samozrejme, všetky realizácie verejných obstarávaní podliehajú vždy prísnej legislatíve, nielen slovenskej, ale predovšetkým európskej. Za 16 rokov nebolo zistené žiadne pochybenie. Proces pri budovaní vodárenskej infraštruktúry vždy podliehal prísnej kontrole inštitúcií EÚ aj slovenských štátnych orgánov. Zažili sme aj anonymné podnety voči verejným obstarávaniam, mnohé boli preverené ešte vtedajším Fondom národného majetku, ale aj orgánmi činnými v trestnom konaní. Je paradoxné, že ešte aj dnes, v roku 2019, napriek ukončeným procesom, ktoré nikto nikdy nespochybnil, sa objavujú tieto podnety vo forme konšpiračných teórií zo strany niektorých lokálnych médií. A asi sa nemusíme čudovať, že sa tieto konšpirácie objavujú práve teraz, keď pán primátor ohlásil verejný boj voči VVS.  

Primátor Košíc chce osobne presadiť aj zmenu ceny vody, ako sa to dá?  
Téma ceny vody je vec, na ktorú verejnosť počúva. Nedivím sa preto, že danú tému zneužíva. Ak však oddelíme populizmus od faktov, zistíme, že cenu vody stanovuje transparentný mechanizmus, ktorý vyplýva zo zákona. Na základe oprávnených ekonomických ukazovateľov ju stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, nie vodárenské spoločnosti. Z toho je jasne dané, že žiadny primátor nemá kompetenciu zasahovať do ceny vody. Primátor môže znížiť dane svojim občanom, cestovné v MHD,  alebo parkovné. Všetko ostatné je čistý populizmus. 

Očakávate, že sa po valnom zhromaždení situácia okolo VVS upokojí? 
Za 16 rokov som už zažil veľa atakov voči VVS, aj voči mojej osobe, je to daň za úspech, ktorý VVS jednoznačne má, pretože sme stredobodom záujmu nielen mesta Košice, ale aj rôznych zahraničných nadnárodných spoločností. Ale keď obhajujete pravdu, tá napokon vždy zvíťazí. Samozrejme, že očakávam ďalšie útoky, ktoré sú anonymne aj neanonymne podsúvané mestu Košice. Je  škoda, že vedeniu mesta Košice tento stav zjavne vyhovuje. Budem rád, ak všetci ľudia začnú selektovať emócie od faktov. VVS aj ja osobne spravíme všetko preto, aby vodárne ostali v rukách miest a obcí východného Slovenska. 

 

Čítajte viac: vvs rozhovory pr

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím