Centrum voľného času Košice oslavuje 70. výročie! Takýto bol priebeh jeho vzniku

Krajské domy pionierov a mládeže začali vznikať v 60-tych až 90-tych rokoch minulého storočia, po revolúcii sa premenovali na Domy deti a mládeže, dnes sú to Centrá voľného času. Košické CVČ tento rok oslavuje svoje 70. výročie.