PR 23.08.19

V septembri pribudnú ďalší mladí vodári

foto: VVS

Odbor technik - vodár - vodohospodár vznikol prakticky na objednávku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS, a.s.), ktorá dlhodobo trpí nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, a je prvým a jediným svojho druhu na Slovensku. 

Tento štvorročný odbor riadne prešiel schvaľovacím procesom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Stredná odborná škola technická na Kukučínovej ulici v Košiciach. Foto: VVS
Stredná odborná škola technická na Kukučínovej ulici v Košiciach. Foto: VVS

Od myšlienky k realizácii – SOŠ technická v Košiciach

Priekopnícky nápad zrodený v hlave dvoch pánov – riaditeľa Strednej odbornej školy technickej v Košiciach PhDr. Jána Pitucha a jeho zástupcu PhDr. Milana Lazorčáka - zaujal vedenie VVS, a.s. natoľko, že dnes vďaka úspešnej spolupráci oboch subjektov po niekoľkoročnej pauze študuje mladá generácia odbor, na ktorý sa zabudlo. 

VVS, a.s. dovtedy nespolupracovala so žiadnou strednou školou, ktorá by vodárenský odbor vyučovala, a pritom realita bola a je neutešená – vodárenské spoločnosti naliehavo a dlhodobo potrebujú riešiť nedostatok odborných pracovníkov. V dávnejšej minulosti bola situácia priaznivejšia. V roku 1984 v Piešťanoch vznikla jedna z najprestížnejších „učňoviek“ – SOU vodohospodárske. Bohužiaľ, škola už neexistuje. 

Vedenie SOŠ technickej pripravilo vzdelávací program, obsah vzdelávania, profil absolventa a tento plán predložili sektorovej rade vodárenskej spoločnosti. Spoločne prediskutovali konkrétnejšie požiadavky VVS na budúcich pracovníkov týkajúce sa odbornosti, technických znalostí, ale i manuálnych zručností. Schvaľovanie zahŕňalo Štátny inštitút odborného vzdelávania, ministerstvo školstva, Košický samosprávny kraj a prešlo procesom v rôznych komisiách pre odborné vzdelávanie. 

Slovo mal i Jazykovedný ústav

Príprava materiálov, obsah vzdelávacieho programu, ale i hľadanie názvu – pretože k názvu sa musel vyjadriť i Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, celý tento proces od myšlienky až po realizáciu trval dva roky. Pedagogickí zamestnanci sa museli oboznámiť s celým systémom fungovania vodárenských spoločností. Dnes sú vodárenské spoločnosti vybavené najmodernejšou technikou a technológiami a cieľom bolo vychovať absolventa, ktorý zvládne náročnejšie i menej náročné úlohy vo vodárenskej spoločnosti, ktorý bude rozumieť vode, starostlivosti o ňu, ktorý bude technicky a odborne zručný, ale zároveň bude schopný vykonávať i manuálne činnosti súvisiace s opravami či údržbou.

Odborný profil bol tvorený v spolupráci s vodárenskou spoločnosťou a so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá má v ponuke študijných programov i vodné stavby a vodné hospodárstvo. Škola však čerpala i z rôznych odborných publikácií, ktoré majú vytvorené vodárenské spoločnosti. 

Posledný rok experimentu

Program je v súčasnosti definovaný ako štátny vzdelávací program so skúšobným obdobím štyri roky, to znamená, že je definovaný ako experimentálne štúdium. Po uplynutí každého školského roka je tento študijný program prehodnocovaný odborníkmi, odbornými a kontrolnými komisiami, po vyhodnotení bude mať škola možnosť úpravy nedostatkov. Po uplynutí štyroch rokov, keď brány školy opustia prví úspešní absolventi, odborná komisia bude posudzovať úspešnosť nového odboru, prípadne upravovať odborné predmety. Škola vytvorila pravdepodobne úspešný model nového učebného odboru, ktorý po schválení odbornou komisiou, Ministerstvom školstva SR a inými úradmi bude zaradený natrvalo do siete odborov a školy, ktoré budú uvažovať nad otvorením tohto odboru, sa budú riadiť týmto schváleným programom. 

V 3. a 4. ročníku majú žiaci odborný výcvik, teda prax priamo vo vodárenskej spoločnosti, dokonca v tých závodoch VVS, blízko ktorých bývajú. Jednotlivé odborné predmety v 3. a 4. ročníku žiakov vyučujú odborníci z VVS. 

Škola v rámci projektu „Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ technickej v Košiciach“ podporovaného EÚ v januári začala budovať vzdelávacie zariadenie pre žiakov daného študijného odboru. V rámci toho bude jedna dielňa stavebne upravená a materiálno-technicky vybavená materiálom, komponentmi, prístrojmi a zariadeniami, ktoré sa používajú pri činnostiach vo vodárenských spoločnostiach. Žiaci po realizácii projektu prídu v rámci edukačného procesu do styku s najmodernejšími pomôckami a technológiami, ktoré sa používajú, resp. budú v blízkej dobe používať v regióne. Toto vzdelávacie zariadenie bude slúžiť žiakom od 1. septembra 2019 predovšetkým pre praktické vyučovanie formou odborného výcviku. Veľmi dôležitá pri realizácii je spolupráca s pracovníkmi VVS, a.s. Košice.

V školskom roku 2019/2020 je na študijný odbor technik vodár vodohospodár prihlásených 20 žiakov, do 4. ročníka v septembri nastúpi 22 žiakov, ktorí ako prví začali tento odbor študovať. 

V 3. a 4. ročníku majú žiaci odborný výcvik, teda prax priamo vo vodárenskej spoločnosti. Foto: VVS
V 3. a 4. ročníku majú žiaci odborný výcvik, teda prax priamo vo vodárenskej spoločnosti. Foto: VVS

Trebišovskí vodári 

Neutešenú situáciu s nedostatkom odborných vodárenských pracovníkov včas podchytila aj Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove. Rovnako ako žiaci v Košiciach, prví budúci vodári budú v školskom roku 2019/2020 vo štvrtom ročníku, ich počet je 8, do prvého ročníka nastúpi 17 žiakov. 

Pre mladých vodárov tu 5. novembra 2018 otvorila DSA špeciálne školiace centrum, jediné svojho druhu na Slovensku, ktoré značne uľahčuje praktickú výučbu odboru technik-vodár-vodohospodár. Jeho podstatnou súčasťou je unikátny testovací podzemný polygón s rozlohou 1 100 m2 ovládaný počítačmi, na ktorom je možná výučba simulovaného zisťovania porúch vodovodného potrubia. 

Simulácia reality

Polygón vznikol s intenzívnou účasťou VVS, a.s., a je v ňom zabudovaná vodovodná sieť v celkovej dĺžke takmer 1 500 metrov. Povrch polygónu tvoria úseky s rôznymi povrchmi – asfalt, betón, zámková dlažba, štrkodrva a tráva, simulované sú všetky povrchy, s ktorými sa vodári reálne môžu stretnúť. Pod týmito povrchmi je v rôznych hĺbkach uložená vodovodná sieť a pod každým z nich sú osadené tri simulátory porúch v rôznych hĺbkach a vzdialenostiach. Ovládané sú diaľkovo z riadiaceho centra, ktoré je situované v unimobunke pri polygóne.

Vyučujúci pomocou aplikácie dokáže nasimulovať haváriu v rôznej hĺbke a pod rôznymi povrchmi. Žiak – pátrač po sieti potom pomocou špeciálneho prístroja počúva, či a kde voda z potrubia uniká, tá sa dokonca pod rôznymi povrchmi správa vždy inak. S presnosťou pár centimetrov žiak dokáže určiť miesto a hĺbku poruchy.

K dispozícii je aj showroom s prístrojmi a zariadeniami najvyššej kvality a najmodernejšej verzie. Zahŕňa prístroje na vyhľadávanie porúch a únikov vody, korelátory a snímače šumu, bezdrôtový pôdny mikrofón, ktorý dokáže zachytiť zvuk unikajúcej vody, kameru na jednoduchú kontrolu potrubia či prístroj PipeMic, ktorý je určený na vyhľadávanie únikov vody v ťažko dostupných terénoch. 

V hale sa nachádza aj funkčná vodárenská armatúra, jej súčasťou sú nadzemný a liatinový hydrant, zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava, v inštalovanom potrubí reálne tečie voda.

Čítajte viac: vvs pr

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím