17.08.18

Fakulty chŕlia absolventov, niektoré ale stagnujú

foto: Veronika Janušková

Mnoho mladých ľudí si myslí, že študovať na slovenskej vysokej škole je iba strata času, a preto odchádzajú študovať do zahraničia. Tí, ktorí vysokoškolské štúdium ukončia, zas utekajú za hranice kvôli vyšším zárobkom.

A pritom na Slovensku máme nedostatok lekárov, pracovníkov v IT oblasti, učiteľov či zdravotných sestier. Preto sme zisťovali, aká je situácia na košických univerzitách.

reklamná správa

NAJLEPŠIE KVÁSKOVÉ CHLEBÍKY V KOŠICIACH

Domáce kváskové chlebíky s výnimočnými prísadami nájdete len v predajniach potravín KLAS!

Zistite viac

Miesto 2. kola predĺžia termín

Na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) nemajú 2. kolo prijímacieho konania. „Nemá to oporu v legislatíve. My používame predĺženie termínu na podávanie prihlášok. Každá fakulta si termín stanovuje na základe vlastného uváženia. Z tohto dôvodu nie je možné uviesť požadované počty študentov. Na väčšinu fakúlt je ešte stále možné podať prihlášku,“ spresnil Ervin Lumnitzer, prorektor pre vzdelávanie na TUKE.

Ani na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) neorganizovali 2. kolo prijímacích pohovorov.

Ako jediná z košických univerzít robí 2. kolo prijímačiek iba Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). „Aktuálne ešte nie je uzavreté prijímacie konanie na bakalársky študijný program šport a rekreácia na ústave telesnej výchovy a športu, kam sa doteraz prihlásilo 15 uchádzačov. Na fakulte verejnej správy sa do druhého kola prijímacích pohovorov v študijnom programe európska verejná správa prihlásilo 22 uchádzačov a všetci boli prijatí,“ hovorí Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ.

Mierny nárast 

Všeobecne v Košiciach je v nastávajúcom akademickom roku vyšší záujem o štúdium ako v minulom roku, pritom celkovo na Slovensku počty študentov technických odborov klesajú. TUKE však eviduje mierny nárast. „Štandardne je najvyšší záujem o študijné programy súvisiace s informatikou. Nie je možné uviesť študijné programy, o ktoré je najnižší záujem, pretože sú programy, ktoré sú vysoko špecializované a sú koncipované tak, že sa vopred predpokladá menší počet študentov. Nemôžeme však o nich tvrdiť, že o ne nie je záujem,“ konštatuje prorektor E. Lumnitzer.

Podľa Zity Faixovej, prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť UVLF, bolo na akademický rok 2018/2019 prihlásených na štúdium všetkých študijných programov v slovenskom jazyku spolu 859 uchádzačov. „Spolu bolo prijatých 482 študentov. Oproti minulému roku je to o niečo viac. Vtedy sa k nám hlásilo len o 35 uchádzačov menej ako teraz a prijali sme 469 študentov, čo je o 13 menej ako v tomto roku.“

„V akademickom roku 2018/19 sa do 1. kola prijímacích pohovorov na UPJŠ prihlásilo celkovo 4 873 záujemcov, z toho bolo prijatých 2 547 študentov. Oproti minulému roku tak zaznamenala univerzita mierny nárast, keďže vtedy ich bolo 4 248. Počet prijatých však klesol o 52 študentov,“ uviedla pre KOŠICE:DNES hovorkyňa UPJŠ. 

Najväčší záujem je o štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. foto: Veronika Janušková
Najväčší záujem je o štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. foto: Veronika Janušková

Menej externistov, viac doktorandov

Každá univerzita má svoje „vychytené“ študijné programy, o ktoré je každý rok veľký záujem. Každoročne však klesá záujem o bakalárske študijné programy v externej forme z dôvodu platenia školného a predĺženia štúdia na štyri roky, čo je dané zákonom.

„Medzi uchádzačmi o štúdium na UVLF je najväčší záujem o študijné programy spojeného I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia, teda o štúdium všeobecného veterinárskeho lekárstva a farmácie,“ hovorí prorektorka Zita Faixová.

„Tradične najviac študentov sa hlási na doktorské študijné programy na Lekárskej, psychológiu na Filozofickej a chémiu a biológiu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Naopak, najmenší záujem je o medziodborové študijné programy,“ uviedla hovorkyňa univerzity.

Rektor UPJŠ Pavol Sovák konštatuje, že štatistika je v podstate pre ich univerzitu priaznivá. „Určite by sme uvítali vyšší záujem o niektoré prírodovedné odbory, ako matematika, fyzika, informatika, či o medziodborové programy, ktoré sú základom prípravy budúcich učiteľov. Taktiež sme boli v minulosti zvyknutí na väčší záujem o štúdium práva a verejnej správy. Ide nám o to, aby sme mohli robiť výber, pretože štúdium u nás je náročné a podporuje príchod talentovaných študentov. Žiaľ, konkurencia českých univerzít je silná, a tak spolu s technickou univerzitou, Košickým samosprávnym krajom a IT Valley hľadáme možnosti, ako presvedčiť talenty, aby ostali študovať u nás.”

reklamná správa

Centrum klinických zručností pomáha študentom UVLF. foto: Veronika Janušková
Centrum klinických zručností pomáha študentom UVLF. foto: Veronika Janušková

Košické univerzity si môžu stále vyberať 

 

Na košické univerzity sa hlási stále viac študentov, ako sú možnosti ich prijatia. Najväčší nápor je na UPJŠ, kde sa na jedno študijné miesto hlásia dvaja študenti.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky zostavuje a zverejňuje štatistiky prijímacieho konania na I., na spojený I. a II. a na druhý stupeň vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme. Údaje do centra zasielajú fakulty a vysoké školy. Momentálne sú k dispozícii údaje k 31. 5. 2018 pre ak. rok. 2018/19.

Podľa štatistickej tabuľky Centra vedecko-technických informácií SR na TUKE bol najväčší záujem o fakultu umení, kde škola plánovala prijať 51 študentov v dennej forme štúdia. Prihlásilo sa však 187 študentov. Najmenší záujem bol o fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, kde plánovali prijať v dennej aj externej forme štúdia 1 365 študentov a prihlásilo sa ich 406. Podobne je na tom aj fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, kde chcú prijať 310 študentov, prihlášku si však podalo iba 102 študentov. Na ostatných fakultách bol dopyt a záujem vyrovnaný. 

Na UPJŠ je najväčší záujem o štúdium na lekárskej fakulte, kde škola plánovala prijať 320 študentov. Záujem prejavilo 1 685 študentov. Najnižší záujem je o ústav telesnej výchovy a športu, kde škola plánovala prijať 70 študentov, no záujem prejavilo iba 37. Ostatné fakulty mali vyrovnaný záujem s dopytom.
UVLF nie je rozdelená na fakulty, preto nie je možná špecifikácia.

Vysoká škola Plánovaný počet prijatých uchádzačov Počet prihlášok k 31.5. 2018 Počet prihlášok na jedno plánované miesto
UVLF 530 (430) 842 (805) 1,6 (1,9)
TUKE 4401 (3131) 3557* (3161*) 1,2* (1,2*)
UPJŠ 2023 (2208) 4207 (4208) 2,1 (1,9)

* chýba údaj z leteckej fakulty, kde plánuje TUKE prijať 230 uchádzačov. Taký istý počet bol plánovaný aj v minulom akademickom roku. (V zátvorke sú uvedené údaje za ak. rok 2017/2018.)

reklamná správa


Čo mi nedá spať  - Chcenie už nestačí

 

Od detstva som chcela byť učiteľkou alebo novinárkou. V lete som chodila do táborov a v škole som pracovala v redakčnej rade nášho časopisu.

Pedagogika sa dala najbližšie študovať v Prešove, novinárčina až v Bratislave. Rozhodli vzdialenosti a trikrát som sa pokúšala dostať sa na „pégečku“. Trikrát mi odpísali, že prijímačky som síce urobila, ale pre nedostatok miesta... Nuž, nemala som dostatočnú tlačenku a Slovensko tak má o jednu, možno dobrú, učiteľku menej. 

Čo sa nepodarilo mne, podarilo sa mojim dcéram. Obe vyštudovali humanitné vysoké školy a hľadali si svoje miesto v pracovnom živote. Ani jedna vo svojom odbore nepracuje. 

Moje túžby sa však nakoniec splnili a hoci nie som učiteľkou, pracujem už dlhé roky v novinách. Túžby mojich dcér sa však môžu ešte stále meniť. A keď príde lepšia ponuka, nemusia zostať v Košiciach, ba ani na Slovensku. 

Vždy je všetko o možnostiach. Je fajn, že sa pre mladých rozširujú. Horšie však je, že im štát, ale ani súkromný sektor na Slovensku nedokáže ponúknuť viac. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia tu robia veľakrát v zlých podmienkach a za málo peňazí. Síce chcú, ale dnes to nestačí.

Možno by už bolo načase, aby si mocní v tejto krajine uvedomili, že bez lekárov či iných špecialistov sa nezaobídeme a vytvorili im lepšie podmienky. Nie, nie je to len o peniazoch. Ani ja by som dnes svoje povolanie nerobila sediac za starým písacím strojom...

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím