04.01.17

Ľudia sa šmýkajú na chodníkoch

Foto: Veronika Janušková

Tento rok k nám prišla zima so všetkým, čo k nej patrí. Mínusové teploty a sneženie tešia predovšetkým prázdninujúce deti. Ostatní ľudia, ktorí musia chodiť do práce či do obchodu, už takí nadšení nie sú. Mnohé chodníky na sídliskách totiž nie sú upravené.

Vari najviac sťažností do našej redakcie zasielali obyvatelia sídliska Ťahanovce a Nad jazerom. Poukazovali na neodpratané chodníky a že je na nich hrubá vrstva ľadu. Boja sa úrazov, starší ľudia nevedia ísť ani do potravín.  

Čo hovorí zákon

Zákon o pozemných komunikáciách presne určuje, kto je povinný ktoré chodníky upratovať. Sú to iba tie, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území a hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou. Musia ich upratať bez prieťahov vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností  (napríklad panelákov či rodinných domov) tak, že o 6. hodine ráno majú byť čisté. Z toho vyplýva, že ak sa z bloku dá vyjsť oboma stranami, chodník, ktorý nesusedí priamo s cestou, sa odpratávať podľa zákona nemusí.

Mesto má svoj plán

Mesto Košice vydáva každoročne „Operačný plán zimnej údržby“, v ktorom je konkretizovaná samotná organizácia zimnej údržby vrátane kontaktov na dispečerské pracoviská. Tento je uverejnený na webovej stránke mesta. Keďže nie je možné robiť zimnú údržbu naraz, je táto činnosť rozdelená na priority podľa dôležitosti s prihliadnutím na potreby dopravy, zásobovanie obyvateľstva a zdravotnej a požiarnej služby.

Dôchodkyňa Irena z Baltickej ulice zo Sídliska nad jazerom nám telefonovala. „Mám 78 rokov a bývam už sama. Keď som sa pozrela von oknom a videla som, ako sa mladým šmýka, ani som si netrúfla vyjsť von. Prečo sa naša mestská časť nestará o chodníky? Ako máme ísť do obchodu alebo k lekárovi?“ 

Nad jazerom kontrola pred Silvestrom

„Vlastníkom a správcom väčšiny chodníkov a ciest na našom sídlisku je mesto Košice,“ uvádza v stanovisku starostka Lenka Kovačevičová. „Miestny úrad nemá kapacity, aby vlastnými silami zabezpečil zimnú údržbu, keďže pracovníci verejnoprospešných prác už ukončili svoju činnosť.“

Odpratávanie kontrolujú poverení zamestnanci miestneho úradu oddelenia výstavby. „Aj ja osobne som bola na kontrole sídliska deň pred Silvestrom,“ hovorí starostka a dodáva, že práve v tieto dni bol najkritickejší stav a občania právom vyjadrovali svoju nespokojnosť. „Posypové auto následne tri dni upravovalo chodníky. V pondelok sme urobili ďalšiu kontrolu a nahlásili sme úseky, ktoré boli vynechané alebo boli veľmi slabo posypané.“

Od starostky sme sa tiež dozvedeli, že chodníky, ktoré nie sú zaradené v operačnom pláne mesta, posypáva mestská časť. „Je dobré, aby aj občania hlásili takéto problémy,“ dodala L. Kovačevičová. 

Na Sídlisku Ťahanovce potrebujete mačky  

„Príďte sa k nám pozrieť. Prejsť po chodníku smerom k škôlke na Belehradskej ulici sa vôbec nedá. Je tam čistý ľad. No a z druhej strany, na Varšavskej, potrebujete mačky, aby ste zišli k parkovisku po schodoch. To už sa fakt nikto o nič nestará?“ napísal do redakcie pán Pavol bývajúci na Sídlisku Ťahanovce.

„Za správu a údržbu ciest a chodníkov v našej mestskej časti nesie zodpovednosť v zmysle ustanovení cestného zákona mesto Košice, vlastníci a správcovia, alebo užívatelia nehnuteľností tak, ako určuje platný zákon,“ hovorí starosta Cyril Betuš.

Na ťahanovskom sídlisku by aj poštárka potrebovala mačky. Kto chce zísť po schodoch, potrebuje určitú dávku odvahy. / Foto: Veronika Janušková
Na ťahanovskom sídlisku by aj poštárka potrebovala mačky. Kto chce zísť po schodoch, potrebuje určitú dávku odvahy. / Foto: Veronika Janušková

Podľa jeho slov mestská časť zabezpečuje aj vlastnú zimnú údržbu svojimi zamestnancami a uchádzačmi o zamestnanie z úradu práce na chodníkoch, schodoch a tých nájazdových rampách, ktoré vybudovala v rámci vlastnej investičnej výstavby. „Ide o 25 prípadov, ktoré sú uvedené v našom Pláne zimnej údržby, tento je zverejnený na našej webovej stránke.“

„Kontrolu vykonávame v zmysle ustanovení platného všeobecne záväzného nariadenia mesta, a to príslušníkmi mestskej polície alebo ju vykonávajú určení zamestnanci mestskej časti. So stavom uskutočňovania zimnej údržby nie je verejnosť spokojná, a preto je predmetom kritických pripomienok,“ dodal na záver starosta Betuš.

Mestská polícia pokutuje len do výšky 33 eur
Mestská polícia vykonáva v zimnom období kontrolu schodnosti na chodníkoch na celom území mesta. V prípade zistenia závad postupuje v súlade so zákonom. „V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, alebo zo strany právnickej osoby, môže obec týmto osobám uložiť pokutu až do výšky 33 190 eur za správny delikt. Mestská polícia je oprávnená uložiť pokutu iba vtedy, ak si svoju povinnosť na očistenie chodníka nesplní fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom. V tomto prípade môžeme uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 33 eur za priestupok,“ povedal pre KOŠICE:DNES Branislav Barna z mestskej polície. Ako sme sa od neho tiež dozvedeli, priestupky zahŕňajú okrem nesplnenia povinnosti na očistenie chodníkov aj ďalšiu, veľmi širokú škálu protiprávnej činnosti. Preto mestská polícia nevedie samostatnú štatistiku priestupkov o neplnení povinnosti čistiť chodníky.

 

Ako je to u susedov
V Čechách zákon o pozemných komunikáciách neukladá priamo majiteľom chodníkov, aby ich upratovali. Prenáša na nich zodpovednosť za škody iba v prípade, ak sa preukáže, že bolo v medziach ich možností zľadovatelé alebo zasnežené chodníky upraviť, alebo na tento problém predpísaným spôsobom upozorniť. Zákon dokonca ani nestanovuje lehoty, dokedy majú majitelia chodníky poupratovať.

 

Foto: Veronika Janušková

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím