14.09.17

Časť peňazí pre mladých športovcov skončila na účte exekútora

foto: Veronika Janušková

Jedným z predmetov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu na košickom magistráte boli aj dotácie na mládežnícky futbal. Kontrolóri mestu vytýkajú, že pri nich porušilo zákon.

Mestské zastupiteľstvo v roku 2015 prikleplo futbalovému klubu MFK Košice dotáciu na podporu mládežníckeho športu. Jej ročná výška mala dosiahnuť 300-tisíc eur, teda 25-tisíc eur mesačne. V zmluve uzavretej medzi mestom a klubom boli ustanovenia týkajúce sa prípadov, pri ktorých dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy. Spomínalo sa napríklad opustenie najvyššej slovenskej futbalovej súťaže alebo zmena názvu či sídla klubu. Ďalším dôvodom ukončenia zmluvy bol prípad, ak by sa dotácia stala predmetom exekučného konania. A presne to sa aj stalo.

Nesplnili podmienky zmluvy

Prvých 75-tisíc eur pre mládežnícky futbal za január až marec 2015 putovali na účet MFK v marci. A hneď nastal problém. „Futbalový klub nesplnil podmienky ustanovené v zmluve, keď sa 11. marca 2015 stala účelovo poskytnutá dotácia predmetom exekučného konania úhradou exekúcie v sume 6 641,79 eur z osobitného dotačného účtu futbalového klubu. Exekučné konanie sa začalo ešte v januári toho istého roku. Dňa 9. marca 2015, keď bol mestu doručený exekučný príkaz, bol daný príkaz na úhradu dotácie,“ uvádza sa v protokole NKÚ. 

Vyplácali ďalej

Hneď 12. marca poslali z magistrátu klubu list, v ktorom oznamujú, že prerušujú vyplácanie dotácie „do doručenia oznámenia príslušného exekútora o ukončení exekučného konania“. Potom však na účet MFK šli dotácie za ďalšie tri mesiace, teda apríl až jún, vo výške 75-tisíc eur. Klubu prestali vyplácať dotácie podľa spomínanej zmluvy až po tom, čo vypadol z najvyššej futbalovej súťaže.

„Tým, že kontrolovaný subjekt neprerušil vyplácanie dotácie, keď sa stala predmetom exekučného konania, a vyplatil dotácie v sume 75-tisíc eur, konal v rozpore so zmluvou a zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,“ tvrdia kontrolóri NKÚ.

foto: Veronika Janušková
foto: Veronika Janušková

Exekúciu vyrovnali

Zodpovední činitelia magistrátu vidia situáciu inak. „Prijímateľ dotácie nás neupozornil na exekučné konanie napriek tomu, že mu táto povinnosť vyplývala zo zmluvy. V čase odoslania splátky sme informáciu o doručení exekučného príkazu ešte nemali,” tvrdí hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová. 

Na oddelenie školstva bolo podľa jej slov oznámenie doručené až 12. marca 2015. Mesto Košice okamžite zaslalo list o prerušení dotácie. Potom 16. marca 2015 prišiel na magistrát list o vyrovnaní exekúcie. „Mesto Košice neporušilo finančnú disciplínu, postupovalo v zmysle platnej zmluvy. Prerušenie vyplácania dotácie nastalo až od júla 2015, kedy zmluva stratila platnosť podľa dohody akcionárov,” informovala nás hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

Podpora mládežníckemu športu

O stanovisko sme požiadali aj bývalého šéfa futbalového klubu Blažeja Podoláka. Ten nám povedal, že sa už veciam v súvislosti s klubom nevenuje a na podrobnosti sa s odstupom času nepamätá. 

„Mesto Košice pristupuje zodpovedne k poskytovaniu dotácií pre mládežnícky futbal, vždy mu záležalo na tom, aby sa 300 detí v štruktúrach klubu MFK a neskôr VSS neprestalo venovať pravidelnému aktívnemu športovaniu. Preto aj po zániku klubu VSS Košice ďalej finančne podporuje mládežnícky futbal v Košiciach najvyššou čiastkou spomedzi všetkých miest na Slovensku,” dodala na margo vzťahu mesta k mladým futbalistom Šnajdárová. 

Dotácie z mesta boli určené cielene na podporu mládežníckeho futbalu. Ich použitie MFK vedeným Blažejom Podolákom na iný účel malo podľa NKÚ znamenať ich zastavenie.
Dotácie z mesta boli určené cielene na podporu mládežníckeho futbalu. Ich použitie MFK vedeným Blažejom Podolákom na iný účel malo podľa NKÚ znamenať ich zastavenie. foto: archív kd
Osem miliónov na štadión

Futbalu sa týka aj výhrada pracovníkov NKÚ pri kontrole na magistráte v prípade s najvyššou sumou. Konkrétne ide o osem miliónov eur, ktoré dostalo mesto ako bezúročnú pôžičku od štátu na výstavbu futbalového štadióna. 

Na účet dostalo mesto spomínanú sumu 11. decembra 2015. O štyri dni neskôr plnú výšku použilo na navýšenie svojho podielu v akciovej spoločnosti Košická futbalová aréna. „Momentom vkladu do základného imania akciovej spoločnosti tieto finančné prostriedky stratili charakter prostriedkov štátneho rozpočtu. Výnosy z finančných prostriedkov určených na výstavbu štadióna boli príjmom akciovej spoločnosti,“ tvrdí v protokole z kontroly NKÚ. Pripomína, že podľa zákonom určených pravidiel používania návratných zdrojov financovania ich môže obec použiť len na úhradu kapitálových výdavkov.

Podľa kontrolórov mesto konzultovalo svoj postup s ministerstvom financií. V dvoch stanoviskách, ktoré magistrát dostal, sa uvádza, že „...návratnú finančnú výpomoc by bolo možné použiť ako vklad do základného imania...“

 

Na ihriská plánujú vyčleniť 70-tisíc eur 

Po zániku klubu FC VSS sa radnica snaží nájsť riešenie pre záchranu mládežníckeho futbalu. Doteraz vyplatila 180-tisíc z celkovej sumy 300-tisíc eur, ktoré boli v rozpočte na tento rok vyčlenené. Zvyšok chce rozdeliť na infraštruktúru ihrísk a priamo pre jedenásť klubov.

Mesto, pokiaľ ešte existovalo FC VSS, dalo tomuto klubu 105-tisíc, pričom išlo o výdaje za trénerov, prenájom a súťaže. Ďalších 75-tisíc dostala mládež z FC Lokomotíva. Radnica na najbližšom zastupiteľstve navrhuje poslancom rozdelenie zvyšných peňazí pre viacero futbalových klubov. 

Radnica plánuje podporiť viacero futbalových klubov v meste. foto: Veronika Janušková
Radnica plánuje podporiť viacero futbalových klubov v meste. foto: Veronika Janušková

Sumy, ktoré by dostali, sú odstupňované do troch kategórií. Zhodne po 10-tisíc by mali získať futbalové kluby FK Galaktik, KAC Jednota Košice a  FK Košická Nová Ves. „Dotácie vo výške 3-tisíc eur by získali FA Benecol, TJ FK Vyšné Opátske, FK Krásna, FK Junior Šaca a Slávia TU Košice a vo výške 1 660 eur FK Junior Košice, ŠK Pyramída a TJ Lokomotíva,“ píše sa v dôvodovej správe pre poslancov zastupiteľstva.

Zvyšnú sumu 70-tisíc eur chce radnica presunúť na kapitálové výdavky. „Využité budú na infraštruktúru pre mládežnícky futbal - futbalové ihriská a ich vybavenie na základných školách Užhorodská, Požiarnická, Družicová a ZŠ Mládežnícka,“ dopĺňa informácia pre mestských poslancov.

Hakl
Zdieľať článok:

V novinách pracuje od roku 1998. Pôsobil vo viacerých redakciách, napríklad v Košickom večerníku, Košickom denníku a v celoslovenskom denníku Nový Čas. V redakcii KOŠICE:DNES sa zaoberá komunálnou politikou. 

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Diskusia
0

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím