07.02.19

Ministerstvo zdravotníctva: Urgentné príjmy v troch košických nemocniciach budú fungovať lepšie

foto: Veronika Janušková
Rokytka
Roman Rokytka
zástupca šéfredaktora
Zdieľať:

Do leta 2020 by urgentné príjmy v troch košických nemocniciach mali prejsť podľa nariadenia vlády zásadnou modernizáciou. Detská fakultná nemocnica nehovorí, ako je na to pripravená.

Záleží na tom, aby pacienti dostávali adekvátnu zdravotnú starostlivosť v adekvátnom čase a fungovanie nepretržite dostupných urgentných príjmov v nemocniciach, ktoré riešia život ohrozujúce stavy, považujeme za dôležitý segment celého reťazca poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Takto vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva svoj zámer „výraznej“ modernizácie urgentných príjmov. Podobu prebiehajúcej reformy opísal rezort pre denník KOŠICE:DNES v reakcii na prípad v Košiciach z polovice januára.

Muž z Gelnice vtedy čakal so svojím päťmesačným synom na vyšetrenie na centrálnom príjme detskej fakultnej nemocnice vyše dve hodiny. Tvrdil, že po príchode nikto nevyhodnotil naliehavosť zdravotného stavu dieťaťa, hoci malo príznaky dehydratácie a infekcie, čo sa neskôr potvrdilo a bolo s touto diagnózou hospitalizované. Jeho video na sociálnej sieti o tejto skúsenosti si pozrelo vyše 1, 3 milióna ľudí.

reklamná správa

Druckerova novela  

Nemocnica sa bránila, že jediná službokonajúca lekárka na centrálnom príjme sa venovala dvom akútnym prípadom a novorodenec z Gelnice bol podľa nej vyšetrený v najkratšom možnom čase. To, že bezprostredne po príchode na pracovisko centrálneho príjmu nedošlo k posúdeniu závažnosti zdravotných problémov dieťaťa, poprela. 

Ministerstvo o žiadnych pochybeniach v tomto prípade nehovorí, ale odkázalo na novelu nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorú presadil v januári 2018 minister Tomáš Drucker (nominant Smeru). Predpis rozdeľuje nemocničné urgenty na prvého a druhého typu a konkrétne stanovuje, v ktorých zdravotníckych zariadeniach majú byť vybudované.

Urgentný príjem prvého typu má mať súkromná Nemocnica Košice – Šaca. Druhého, teda vyššieho typu, Univerzitná nemocnica L. Pasteura na pracovisku na Triede SNP, rovnako aj Detská fakultná nemocnica v Košiciach. 

Foto: Veronika Janušková
Foto: Veronika Janušková

Pre tých, čo to potrebujú    

„Hlavným cieľom je dobudovanie siete urgentných príjmov, zabezpečenie kapacitnej priepustnosti a dostupnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Zámerom je, aby bola lepšie načasovaná urgentná zdravotná starostlivosť pre skutočne urgentných pacientov,“ povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. 

Pre obidva typy je spoločné to, že na nich budú triediaci pracovníci, ktorí v porovnaní so súčasným fungovaním ústavnej pohotovostnej služby pacientov rozdelia podľa závažnosti ochorenia či úrazu. Následne budú podľa tohto poradia ošetrení. Ministerstvo dôležitosť týchto pracovníkov vysvetľuje tým, že rozhodujúci je zdravotný stav pacienta a nie každý pacient privezený záchrankou potrebuje neodkladnú starostlivosť.

„Po modernizácii urgentov bude zdravotný stav pacientov  priebežne monitorovaný a pacient tak bude  nepretržite pod odborným dohľadom,“ opisuje ministerstvo ďalšiu sľubovanú zmenu. Robiť by to mala určená sestra alebo lekár.

Urgent prvého typu bude mať zároveň podobu samostatnej ambulancie s minimálne jedným univerzálnym lekárom trvale prítomným v ambulancii a ďalším zdravotníckym personálom, teda zdravotnou sestrou či záchranárom, ktorí budú nonstop k dispozícii len pre urgentných pacientov. K dispozícii bude aj najmenej jedno lôžko na sledovanie pacientov.

Foto: Veronika Janušková
Foto: Veronika Janušková

Viac špecialistov 

Druhý typ urgentného príjmu bude mať organizačne samostatné postavenie oddelenia urgentnej medicíny s viacerými lekármi – odborníkmi na jednom mieste a kompletným zdravotníckym vybavením. Také špecializované pracovisko bude schopné poskytovať komplexnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Hlavnou zmenou je, že takýto urgent musí mať kmeňových zamestnancov. 

Prechodné obdobie na zriadenie urgentných príjmov je podľa nariadenia do konca júna 2020. „To znamená, že ústavné zdravotnícke zariadenia majú všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenú lehotu na dobudovanie materiálno – technického vybavenia a doplnenie personálneho zabezpečenia,“ dodala Eliášová. 

Košická univerzitná nemocnica k tomuto odpovedala, že potrebuje kompletne prebudovať súčasný urgent v takzvanej novej nemocnici, teda doplniť techniku a urobiť rozsiahle stavebné úpravy. 

Majú dispozičné riešenie 

„Je už pripravené dispozičné riešenie umiestnenia urgentného príjmu,povedala hovorkyňa Ivana Stašková. Dodala, že počty personálu sa musia navýšiť, aby splnili nariadenie. V súčasnosti sú na Triede SNP v stálej službe štyria lekári. 

Nemocnica v Šaci, ktorá je zaradená do siete menej špecializovaných urgentov, odpovedala najkonkrétnejšie. Očakáva, že vybudovaním nových priestorov urgentného príjmu sa podstatne zmení a zefektívni manažment pacientov.

„Už pri príchode odborný triediaci pracovník vykoná takzvanú triáž pacienta, teda určí poradie podľa naliehavosti zdravotného stavu s cieľom zabezpečenia adekvátneho diagnostického a liečebného procesu,“ povedala manažérka pre komunikáciu Lucia Kočková. 

Foto: Veronika Janušková
Foto: Veronika Janušková

Samostatné boxy

Opisuje, že pribudnú samostatné boxy, ktoré zabezpečia intimitu pre pacienta a možnosť nerušenej práce vyšetrujúceho personálu, ďalej samostatná izolačná miestnosť pre možnosť izolácie pacienta podozrivého z infekčnej choroby. Dva samostatné boxy budú vybavené na resuscitačnú starostlivosť.

Súkromná nemocnica si v roku 2017 podala žiadosť o príspevok z eurofondov na projekt, ktorý zahŕňa aj výstavbu novej budovy urgentného centrálneho príjmu a vybudovanie pracoviska jednodňovej chirurgie s multifunkčnou jednotku intenzívnej starostlivosti. „Prostriedky EÚ sme získali, na projekte sa v súčasnosti pracuje,“ dodala Kočková. 

Detská fakultná nemocnica na otázky k zriadeniu nového urgentného príjmu oficiálne neodpovedala. Člen jej vedenia to mimo záznam vysvetlil tým, že podoba týchto pracovísk pre detských pacientov napriek vydanému predpisu ešte nie je definitívne ustálená a na ministerstve sa o tom „vedú diskusie“. V prípade DFN je situácia podľa neho špecifická aj v tom, že centrálny príjem už bol v minulosti zrekonštruovaný za peniaze z fondov únie.  


Personál je unavený a demotivovaný

O poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby na nemocničných urgentoch sme sa rozprávali s analytikom inštitútu INEKO Dušanom Zacharom. 

Čo je hlavným nedostatkom v organizácii práce na súčasných urgentoch? 
Nedostatočné a nekvalifikované prvotné triedenie pacientov (tzv. triáž) podľa akútnosti ich stavu, pri ktorom sa rozhoduje, či pacient môže počkať alebo potrebuje okamžitú starostlivosť na urgente. Často sa napríklad v praxi stáva, že pacienti privezení záchrankou sú len z tohto titulu uprednostňovaní pred pacientmi, ktorí prišli po vlastnej osi. Ďalej je to nedostatočné personálne a prístrojové vybavenie urgentov. Nepodnetné prostredie a často zlá atmosféra na pracoviskách. Zlé riadenie nemocníc a ich procesov, vrátane urgentov. Zadlžovanie sa. Odmeňovanie nie na základe kvality a výsledkov práce. Nemeranie týchto aspektov. To všetko má za následok, že personál je unavený a demotivovaný. Aby sa to zmenilo, musia sa všetky tieto zložky postupne napravovať.

Je budovanie nových urgentov, na ktorých napríklad pribudnú triediaci pracovníci, dobrý krokom?
Áno, je to jeden z dôležitých a potrebných krokov na zmenu načrtnutú v predošlom bode. Kruciálne však bude, či bude na to dostatok kvalifikovaného personálu a dostatok prostriedkov na ich mzdy pri ďalšom nezadlžovaní sa.

Nemocnice a lekári sa pri kritike dlhej doby čakania na urgentoch bránia, že do ich zariadenia chodia pacienti, ktorí sú z iných spádových oblastí a pacienti, ktorých zdravotný stav to nevyžaduje a mali by ísť na ambulantnú pohotovosť...
Čiastočne to je pravda. Pomôcť by tomu mohlo zvýšenie poplatku za návštevu urgentu, keď sa jednoznačne ukáže, že nebola z hľadiska akútnosti stavu vôbec potrebná. Tiež je nevyhnutné, aby primárny ambulantný kontakt fungoval lepšie a bol viac dostupný, čo je práve v oblasti okolia Košíc dosť veľký problém. 

INEKO pri hodnotení zdravotníckych zariadení zohľadňuje aj dobu čakania na urgente. Ako je na tom Detská fakultná nemocnica v Košiciach? 
Treba konštatovať, že podľa údajov z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby patrí jej urgent medzi zariadenia, kde preberajú pacientov od záchraniek najrýchlejšie.   

Dušan Zachar. Foto: ineko.sk
Dušan Zachar. Foto: ineko.sk

Foto: Veronika Janušková

reklamná správa

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím