15.01.19

Samosprávne kraje žiadajú novelu vyhlášky o určovaní počtov stredoškolákov

foto: Veronika Janušková

Na pôde Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) sa hneď začiatkom roka konalo prvé pracovné stretnutie vedúcich odborov školstva zo všetkých samosprávnych krajov so zástupcami verejných, cirkevných a súkromných stredných škôl. 

Predmetom rokovaní boli problémy krajov pri aplikácii vyhlášky ministerstva školstva, ktorá určuje najvyššie počty žiakov prvých ročníkov stredných škôl.

reklamná správa

Dohodli sa na spolupráci

Zástupcovia samosprávnych krajov sa zhodli na tom, že vyhláška ministerstva školstva bola nejasná a kritériá nezohľadňujú regionálne stratégie, potreby trhu práce, ani požiadavky jednotlivých škôl. V rámci Združenia samosprávnych krajov SK8 preto budú žiadať, aby ministerstvo školstva novelizovalo túto vyhlášku, pričom podávajú pomocnú ruku pri príprave legislatívneho rámca.

„Chceme do tohto dialógu zahrnúť všetkých zúčastnených aktérov, vrátane zástupcov súkromných, cirkevných a verejných škôl, expertov zo zahraničia a ministerstvo školstva, ktoré má oveľa väčšie kompetencie v oblasti stredných škôl ako samosprávne kraje.,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Predseda KSK Rastislav Trnka. foto: veja
Predseda KSK Rastislav Trnka. foto: veja
Limity počtu prvákov na jednotlivých stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, vyvolal búrku nevôle žiakov i pedagógov. foto na dvojstrane: Veronika Janušková
Limity počtu prvákov na jednotlivých stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, vyvolal búrku nevôle žiakov i pedagógov. foto: Veronika Janušková

Europoslankyňa hovorí o zavádzaní

Za netransparentný, neodborný i v rozpore s legislatívou označila postup Košického samosprávneho kraja (KSK) pri určovaní počtu budúcich prvákov na stredných školách europoslankyňa a košická krajská podpredsedníčka Smeru-SD Monika Smolková.

Odvolávanie sa predsedu KSK Rastislava Trnku na limitovaný počet prvákov zo strany ministerstva školstva považuje za zavádzanie. „KSK pri určovaní počtu žiakov nezverejnil žiadne kritériá, podľa čoho uberal, respektíve pridával počet žiakov jednotlivým školám,“ uviedla Smolková novinárom. Dané rozdelenie znamená podľa nej až likvidáciu niektorých škôl. 

KSK podľa nej účelovo zvýhodňoval gymnáziá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na úkor gymnázií v pôsobnosti Okresného úradu Košice a dvoch súkromných gymnázií. Svoje pripomienky zaslala aj ministerke Martine Lubyovej. 

Postup KSK sa nepáčil ani europoslankyni Monike Smolkovej (Smer-SD).
Postup KSK sa nepáčil ani europoslankyni Monike Smolkovej (Smer-SD). foto: veja

KSK reagovalo

„Úrad KSK odmieta tvrdenia pani europoslankyne o zvýhodňovaní niektorej zo škôl v územnej pôsobnosti kraja. Kritériá ministerstva školstva, na základe ktorých mali samosprávne kraje rozdeliť žiakov, nestanovovali jasné pravidlá. Pred zverejnením najvyššieho počtu žiakov sa konalo niekoľko stretnutí s Krajskou radou odborného vzdelávania, zástupcami škôl aj zamestnávateľmi. Nie je nám známe, z akých dokumentov pani europoslankyňa čerpala informácie, no mrzí nás, že nepožiadala Úrad KSK o poskytnutie akýchkoľvek údajov na upresnenie svojich tvrdení, ktoré sú nepresné,“ informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová. 

„Ja odporúčam pani poslankyni Smolkovej, aby svoju kampaň do eurovolieb začala témou, ktorej viac rozumie,“ reagoval predseda KSK R. Trnka.

(TASR, KSK, JV)


Je veľmi málo času, musíme konať rýchlo a pružne

Cieľom historicky prvého partnerského stretnutia riaditeľov úradov, vedúcich odborov školstva samosprávnych krajov so zástupcami súkromných, cirkevných a verejných škôl bolo formulovanie základov budúcej spolupráce. 

Zúčastnila sa na ňom aj Daniela Čorbová v mene občianskej iniciatívy Kvalitné školstvo.

Dospeli ste na stretnutí k nejakým záverom?
Je potrebné najprv povedať, že máme veľmi málo času. Ministerstvo musí podľa zákona o miestach pre prvákov na stredných školách rozhodnúť do konca januára. Dohodli sme sa hlavne na dvoch krokoch. Tým prvým je žiadosť zo strany SK8 a zástupcov súkromných, cirkevných a proaktívnych škôl o stretnutie s ministerstvom k systému preskúmavania žiadostí ešte predtým, ako dôjde k individuálnym rokovaniam. Taktiež došlo k dohode, ako sa bude nakladať s existujúcou legislatívou, pretože sa ukázalo, že v aplikačnej praxi spôsobuje nemalé problémy.

V čom vidíte problém?
Napríklad vo vyhláške sú nepresnosti aj v číslach. Podľa zverejnenej prognózy je na rozdelenie na Slovensku zhruba 55-tisíc detí, ale podľa vyhlášky sa ráta iba so 44-tisícmi. Chceme vedieť, či má ministerstvo nejakú rezervu, a kam sa umiestni 11-tisíc detí, alebo sa bude musieť siahnuť aj na počty, ktoré určil v prvom kole samosprávny kraj. Vyhlášku je potrebné veľmi rýchlo zmeniť. Treba do nej doplniť proces, ako sa má presne postupovať. Na úrovni samosprávnych krajov totiž došlo k rozdielnym procesným postupom.  

Daniela Čorbová z občianskej iniciatívy Kvalitné školstvo hovorí, že je potrebné veľmi rýchlo zmeniť zákon i vyhlášku. foto: veja
Daniela Čorbová z občianskej iniciatívy Kvalitné školstvo hovorí, že je potrebné veľmi rýchlo zmeniť zákon i vyhlášku. foto: veja

Čo navrhujete, aby už nevznikali podobné problémy?
V predchádzajúcom období bola podľa tvrdenia niektorých krajov jednotná verejne prístupná metodika, v ktorej bolo približne 40 kritérií, na základe ktorých VÚC rozhodovali. Chceli by sme sa k tomu vrátiť, preskúmať dobré príklady praxe a celý systém ešte vylepšiť smerom k ochrane verejného záujmu, pri rešpektovaní rovnosti zriaďovateľov. Skúsime však navrhnúť aj nové kritériá. Cieľom je, aby deti mali možnosť navštevovať kvalitné školy vo svojom kraji. Popri kvalite sa však musí zohľadniť zároveň aj regionálna stratégia, trh práce, požiadavky zamestnávateľov či efektívne vynakladanie finančných prostriedkov zo strany štátu. Ideálny by bol stav partnerskej diskusie medzi sociálno-ekonomickými partnermi v kraji.

reklamná správa

Čo ste už doteraz urobili?
Zo strany Fóra proaktívnych škôl, Konferencie biskupov Slovenska a Asociácie súkromných škôl pripravujeme návrh zloženia a činnosti pracovnej skupiny. Všetci zúčastnení sa snažíme otvoriť partnerské rokovanie s ministerstvom školstva a dúfame, že nás príjme, keďže podľa našich informácií sa individuálne žiadosti košických škôl majú prerokúvať už od 21. januára. To, s čím sme začali, nadväzuje na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júna 2018, ktoré hovorí, že všetci aktéri sa majú podieľať na tvorbe vzdelávacej politiky. Aj podľa Národnej stratégie výchovy a vzdelávania SR by sa pred všetkými systémovými zmenami mala dosiahnuť čo najširšia celospoločenská dohoda. To, čo sa teraz rodí, bude začiatok takej väčšej platformy - možno v podobe stálej konferencie, ako je to v Čechách, ktorá bude dohliadať na legislatívu aj navrhovať nejaké proaktívne riešenia v oblasti vzdelávania na Slovensku.

(JV)

Školy a odbory, kde sa zatiaľ neplánujú prijímať prváci

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7 (gymnázium)
 • Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Námestie L. Novomeského 4 (štvorročné štúdium)
 • Gymnázium, Park mládeže 5 (štvorročné štúdium)
 • Gymnázium, Alejová 1 (matematika)
 • Súkromné gymnázium FUTURUM, Grešákova 1 (štvorročné štúdium)
 • Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39 (športové gymnázium)
 • Súkromné gymnázium, Katkin park 2 (štvorročné štúdium)
 • Obchodná akadémia, Polárna 1 (obchodná akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu  a ekonomické lýceum)
 • Súkromná SOŠ, Postupimská 37 (obchodná akadémia – bilingválne štúdium, hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu a dizajn – grafický a priestorový dizajn)
 • Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15 (dizajn – grafický a priestorový dizajn)
 • Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2 (animovaná tvorba, fotografický dizajn  a reklamná tvorba)
 • Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Palackého 14 (obchodná akadémia a škola podnikania)
 • Súkromná SOŠ PAMIKO, Kukučínova 23 (čašník, servírka a kuchár)
 • SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1 (odbor aranžér)
 • SOŠ železničná, Palackého 14 (elektromechanik a mechanik lietadiel - mechanika)
 • SOŠ Košice - Šaca, Učňovská 5 (obrábač kovov)
 • SOŠ veterinárna Košice - Barca, Nám. mladých poľnohospodárov 2 (veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov)
 • SOŠ, Gemerská 1 (manikér - pedikér a odevný dizajn)
 • SOŠ technická, Kukučínova 23 (strechár)
 • SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2 (mechanik počítačových sietí a logistika)

 

reklamná správa

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím