10.01.20

Výhrada vo svedomí delí ľudí na dva tábory

foto: Veronika Janušková

Sloboda jedného človeka končí tam, kde začína sloboda druhého - hovorí známy výrok, ktorý sa dá aplikovať na prípad jednej z košických lekární. Začiatkom týždňa priniesol denník KOŠICE:DNES informáciu o tom, ako lekárnička odmietla vydať pacientke antikoncepciu kvôli uplatneniu výhrady vo svedomí. Liek bol však určený na liečbu zdravotného problému. Mala aj v tomto prípade magistra na to právo?

Adriana si v polovici decembra šla ráno do lekárne ISIS Nad jazerom vybrať antikoncepciu. Lekárnička jej však liek odmietla vydať z dôvodu vlastného presvedčenia. „Hovorila, že liek škodí môjmu zdraviu, spôsobuje trombózu a iné závažné ochorenia. Povedala som jej, že liek mi predpísala gynekologička a je riešením, ako mi nevyoperovať ženské orgány. Ona však dookola opakovala, ako mi to škodí. Pýtala som si k okienku iného pracovníka lekárne, na čo mi povedala, že liek mi nikto nevydá, nik oprávnený tam nie je,“ hovorí Košičanka Adriana. 

reklamná správa

AKCIA NA TENTO TÝŽDEŇ V POTRAVINÁCH KLAS

Výhodnými ponukami sme tento týždeň opäť nešetrili! Pozrite si celú našu akciovú ponuku.

Zistite viac

Hluchý polhodinový úsek

Podľa zodpovednej farmaceutky lekárne ISIS na Spišskom námestí sa takýto prípad za jej desaťročnú prax stal po prvýkrát. „Mali sme jeden hluchý polhodinový úsek, v ktorom tam spomínaná zamestnankyňa ostala sama pre chorobu ďalšej kolegyne. Inak by zákazníka mohla presunúť k inému pracovníkovi,“ povedala vedúca farmaceutka lekárne, ale nechcela byť menovaná. 

Podľa nej sú na prevádzke vždy minimálne dvaja až traja zamestnanci. „Ide naozaj o výnimočnú situáciu. Náš zamestnávateľ o kolegyni, ktorá si uplatňuje výhradu vo svedomí, vie a striedame sa tak, aby pracovníčka mohla presunúť zákazníka k iným kolegom. Musíme si na to dávať do budúcna pozor,“ dodala s tým, že dotknutá lekárnička je šikovná zamestnankyňa, nábožensky založená, a nikdy s ňou nebol problém. 

Lekáreň ISIS sa nachádza v Poliklinike Nad jazerom, patrí pod farmaceutickú spoločnosť Farmakol, ktorá má sieť lekární po celom Slovensku. V Košiciach ich prevádzkuje dvanásť. Spoločnosť sme požiadali o stanovisko, no konateľ Miloslav Chmeliar nám odpísal, že sa k danej veci nebudú vyjadrovať. 

Konateľ spoločnosti, pod ktorú lekáreň ISIS patrí, nám na otázky neodpovedal. foto: Veronika Janušková
Konateľ spoločnosti, pod ktorú lekáreň ISIS patrí, nám na otázky neodpovedal. foto: Veronika Janušková

Etický kódex 

Článok vyvolal na Facebooku KOŠICE:DNES búrlivú diskusiu o tom, či lekárnička mala právo nevydať zákazníčke antikoncepciu, aj keď bola predpísaná ako liek. Podľa ministerstva zdravotníctva zdravotnícky pracovník má právo na uplatnenie výhrady vo svedomí na základe etického kódexu. V ňom stojí, že nemožno od zdravotníckeho pracovníka vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu. 

Výnimkou sú prípady bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Či v tomto prípade išlo o ohrozenie zdravia pani Adriany, ministerstvo nevedelo jednoznačne posúdiť. „Je potrebné poznať viaceré detaily, ako napríklad zdravotný stav pacientky, ktorý pozná jej ošetrujúci lekár,“ uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. 

V košickej lekárni nevydali pacientke antikoncepciu

Viac k téme

07.01.20
V košickej lekárni nevydali pacientke antikoncepciu

Lekárnik zdatný ako lekár 

Na problematiku sme sa opýtali aj združenia Lekárnici za život (LZŽ), ktoré zastupuje zamestnancov lekární uplatňujúcich si výhradu vo svedomí. Ani oni nemajú na konkrétny prípad jednoznačnú odpoveď. 

„Ak je antikoncepcia predpísaná na určitú diagnózu, ktorú nemožno riešiť inou farmakoterapiou, je dilema uplatnenia si výhrady vo svedomí. 

Napriek tomu si ju lekárnik má právo uplatniť,“ uviedla predsedníčka správneho kolégia LZŽ Veronika Kormanová. Podľa nej bolo poučovanie lekárničky o škodlivosti lieku namieste.

„Lekárnik v lekárni je rovnocenne odborne zdatný ako lekár, ktorý danej pacientke diagnózu oznámil. Povinnosťou farmaceuta je informovať pacienta aj o rizikách použitia daného lieku. Niektorí idú cestou odborného poučenia pacienta o nežiaducich účinkoch, a niektorí práve cestou uplatnenia výhrady vo svedomí,“ hovorí Kormanová, podľa ktorej nie je cieľom lekárnika uplatňujúceho výhradu len presunúť pacienta k inému okienku. 

Podľa etického kódexu má magister, ktorý si uplatnil výhradu vo svedomí, povinnosť zamestnávateľa písomne o tom informovať, no častokrát sa tak nestane. „Mnohí to nerobia práve zo strachu o stratu zamestnania, čo by bolo zo strany zamestnávateľa podľa Občianskeho zákonníka protizákonné,“ dodáva Kormanová. 

reklamná správa

Na pohovore sa na to nepýtajú

Jedna z najväčších sietí lekární na Slovensku Dr. Max u svojich zamestnancov neeviduje uplatňovanie tohto práva. „Na pracovných pohovoroch sa účastníkov o zamestnanie na výhradu vo svedomí nepýtame. V prípade, že by túto tému chcel niektorý z uchádzačov otvoriť, má na to priestor vo vlastných otázkach, ktoré sú štandardnou súčasťou výberového konania,“ uviedol PR manažér Dr. Max Peter Sedláček. Myslí si, že že by malo byť primárnym cieľom ich lekárenských zamestnancov vydať zákazníkovi sortiment, po ktorý si do lekárne prišli.

Výhrada aj na kondómy 

Na skúsenosti s uplatňovaním výhrady vo svedomí sme sa boli opýtať v Lekárni Maratón na Hlavnej ulici. „Nie, nikto v našej lekárni si ju neuplatňuje,“ povedala nám zodpovedná farmaceutka Lekárne Maratón Viera Mazurová. Na to, ako predchádzať situáciám, v ktorej sa ocitla pani Adriana, ponúka jednoduchý postup. „Takáto lekáreň by mala mať na dverách oznam, že si uplatňujú výhradu vo svedomí, aby sa s týmto faktom vedel zákazník oboznámiť skôr, než do nej vstúpi.“ 

Farmaceutka doplnila, že nejde len o klasickú antikoncepciu, pri ktorej je možné uplatniť si výhradu vo svedomí. „Sem patria aj kondómy či gély so spermicídnym účinkom. Tie vám tiež môžu odmietnuť vydať,“ dopĺňa Mazurová. Podľa jej informácií v poľskom Zakopanom a jeho okolí, ktoré je silne kresťansky orientované, v lekárňach antikoncepciu vôbec nemajú.

Podľa V. Mazurovej by mali mať lekárne uplatňujúce výhradu na dverách oznam o tejto skutočnosti. foto: Veronika Januškovíá
Podľa V. Mazurovej by mali mať lekárne uplatňujúce výhradu na dverách oznam o tejto skutočnosti. foto: Veronika Janušková

Prezident lekárnickej komory: Bolo by vhodné priznať, že táto výhrada vo svedomí nebola namieste

O problematike uplatňovania výhrady vo svedomí sme sa pýtali aj prezidenta Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondreja Sukeľa. 

Stretli ste sa doteraz s podobnou sťažnosťou od zákazníka?
„SLeK doteraz nezaznamenala žiadnu oficiálnu sťažnosť od pacienta. Pravdepodobne kvôli tomu, že lekární je relatívne dosť a zákazník má stále možnosť navštíviť inú prevádzku.“

Mal by zamestnávateľ vedieť o uplatňovaní výhrady vo svedomí zo strany zamestnanca?
„Áno, mal, aby nedochádzalo k podobným situáciám, kedy si napríklad zamestnávateľ (majiteľ lekárne) neuplatňuje výhradu vo svedomí a aby sortiment lekárne dokázal zabezpečiť pre svojich zákazníkov.“

Ondrej Sukeľfoto: archív os
Ondrej Sukeľfoto: archív os

Ako by mal lekárnik postupovať v podobnej situácii?
„Všetko je o základnej medziľudskej komunikácií. Pokiaľ lekárnik pacientovi kultúrne vysvetlí, že si uplatňuje výhradu, tak reakcia pacienta môže byť rozličná. Je však namieste, aby si aj pacient uvedomil, že každý človek môže byť v živote postavený pred etické dilemy. Napríklad v Holandsku si lekárnici uplatňujú výhradu vo svedomí pri liekoch používaných pri eutanázii.“

Bolo v tomto prípade vhodné uplatniť výhradu vo svedomí, aj keď antikoncepcia mala slúžiť na liečbu zdravotného problému? 
„Výhrada vo svedomí je jedno z dôležitých ľudských práv, ktoré však môže zasiahnuť do práva iných. Bol by som rád, keby jeho uplatňovanie bolo riešené kultúrnou cestou, či už zo strany lekárnikov, ale aj pacientov. Lekárnik by mal vedieť zvážiť aj to, na aké účely sa antikoncepcia bude používať, pretože diagnóza je uvedená na lekárskom predpise. V tomto prípade by bolo vhodné priznať, že výhrada vo svedomí nebola namieste.“ 


Farmaceuti na Facebooku pranierovali magistru 

Združenie Lekárnici za život (LZŽ) stojí za vznikom Prvých lekárnických odborov. Chcú zastupovať zamestnancov lekární s výhradou vo svedomí. 

Zameriavajú sa aj na ďalšie zamestnanecké záujmy ako kolektívne zmluvy, pracovné podmienky na pracovisku či nezrovnalosti v platovom režime. 

„Naše odbory, rovnako ako každé iné, by mali zabrániť vyhodeniu lekárnika na základe uplatňovania si výhrady vo svedomí, keďže táto výpoveď musí ísť cez odborovú organizáciu. Lekárnici zo strachu, že stratia zamestnanie, uvažujú, či vôbec uplatňovanie tohto práva majú oznámiť svojmu zamestnávateľovi, a tak to často riešia len v rámci kolektívu medzi kolegami,“ opisuje skúsenosti z praxe predsedníčka LZŽ Veronika Kormanová. 

Predsedníčka združenia Lekárnici za život V. Kormanová stavia odbornosť lekárnika na úroveň lekára. foto: kormanova.sk
Predsedníčka združenia Lekárnici za život V. Kormanová stavia odbornosť lekárnika na úroveň lekára. foto: kormanova.sk

Postavenie veriacich farmaceutov, ktorí si chcú uplatňovať výhradu pri vydávaní antikoncepcie, homeopatík či iných eticky sporných produktov, je v očiach predsedníčky veľmi zlé. 

„Myslím si, že práve preto je potrebné združovať sa a tak mať silnejší hlas v spoločnosti. O tomto prípade som sa dozvedela z FB stránky farmaceutov a je smutné, ako samotní farmaceuti pranierovali konanie danej magistry napriek tomu, že na túto výhradu má podľa legislatívy právo,“ dodáva Kormanová.


ANKETA: Mala lekárnička právo uplatniť výhradu vo svedomí, aj keď bola antikoncepcia určená na liečenie choroby?

Alena Bieščadová nezamestnaná  Antikoncepcia neslúži len na zabránenie otehotnenia, ale aj na liečenie. Sama som si podobnou liečbou prešla a vďaka nej mám teraz zdravú dcérku. Lekárnička by si mala asi niektoré veci doštudovať. Výhradu vo svedomí by som neakceptovala a na mieste tej zákazníčky by som to riešila.
Alena Bieščadová, nezamestnaná
Antikoncepcia neslúži len na zabránenie otehotnenia, ale aj na liečenie. Sama som si podobnou liečbou prešla a vďaka nej mám teraz zdravú dcérku. Lekárnička by si mala asi niektoré veci doštudovať. Výhradu vo svedomí by som neakceptovala a na mieste tej zákazníčky by som to riešila.
Branislav Monič nezamestnaný  Keď sa rozhodla, že liek nechce vydať, lebo jej to výhrada vo svedomí nedovolí, tak mala na to právo. Naokolo je veľa iných lekární, tak vyberiem liek inde. Prečo budeme trestať niekoho, kto ju nechce vydať a má na to právo? 
Branislav Monič, nezamestnaný
Keď sa rozhodla, že liek nechce vydať, lebo jej to výhrada vo svedomí nedovolí, tak mala na to právo. Naokolo je veľa iných lekární, tak vyberiem liek inde. Prečo budeme trestať niekoho, kto ju nechce vydať a má na to právo? 
Nikola Sciranková, asistentka  To, že lekárnička je veriaca, je jej osobná vec. Ale pokiaľ zákazníčka chcela tie lieky, mala jej ich vydať. Lekárnička by si mala robiť svoju prácu a nemala do toho ťahať svoj názor.  
Nikola Sciranková, asistentka
To, že lekárnička je veriaca, je jej osobná vec. Ale pokiaľ zákazníčka chcela tie lieky, mala jej ich vydať. Lekárnička by si mala robiť svoju prácu a nemala do toho ťahať svoj názor.  
Ivana Vargová na materskej dovolenke  Ak je liek predpísaný lekárom na lekárske účely, nemala by ho pracovníčka nevydať. Je to zvláštna situácia, ešte som sa s ňou nestretla. 
Ivana Vargová, na materskej dovolenke
Ak je liek predpísaný lekárom na lekárske účely, nemala by ho pracovníčka nevydať. Je to zvláštna situácia, ešte som sa s ňou nestretla. 

V košickej lekárni nevydali pacientke antikoncepciu

Viac k téme

07.01.20
V košickej lekárni nevydali pacientke antikoncepciu

reklamná správa

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím