15.06.18

Zneužívanie peňazí na krúžky v košickej škole vyšetruje polícia. Systém vraj meniť netreba

ilustračné foto: pnky

Odstúpenie riaditeľa Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach nemusí byť jediným dôsledkom rozsiahlej kontroly nakladania s verejnými financiami v tomto zariadení.

Zisteniami Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice sa zaoberá kriminálna polícia. Prípad najprv začala preverovať ako podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, v súčasnosti ako podozrenie z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. „K dnešnému dňu je vec v štádiu postupu pred začatím trestného stíhania. Po ustálení výšky spôsobenej škody bude v zákonom stanovenej lehote rozhodnuté o ďalšom postupe,“ povedala hovorkyňa košickej polície Lenka Ivanová.

Kontrolóri mesta, ktoré je zriaďovateľom školy, sa zamerali na jej hospodárenie v roku 2017. V správe, ktorú poslancom v apríli predložil hlavný kontrolór mesta Pavol Gallo, sa konštatuje, že škola v rozpore so zákonom použila vyše 37-tisíc eur.

reklamná správa

Fiktívne krúžky 

Na najvážnejšie nedostatky narazili kontrolóri pri preverovaní záznamov o práci záujmových útvarov školy. Zistili, že niektoré nevykonávali svoju činnosť. Florbalový krúžok nebol evidovaný, nemal zoznam prihlásených, plán činnosti ani evidenciu dochádzky žiakov a vedúceho. „Napriek týmto zjavným nedostatkom bolo na základe pokynov riaditeľa vyplácaná odmena vedúcemu krúžku v priebehu celého roka 2017. Takýmto konaním došlo k zneužitiu verejných prostriedkov vo výške 4 800 eur, ktoré sú škole poskytované formou vzdelávacích poukazov,“ píše sa v správe.

Pochybne sa vyplácali peniaze aj za vedenie krúžku prvej pomoci, ktorý nebol otvorený. Porušiť mala škola finančnú disciplínu podľa kontrolórov aj v iných prípadoch. Napríklad bez dôvodu navýšila nad rámec dohôd o vykonaní práce odmeny niektorým zamestnancom či kúpila predražený závorový systém do areálu školy.

Výsledky kontroly polícii posunul Gallo. Hlavný kontrolór mesta vysvetľuje, že tak urobil v súlade so zákonom, podľa ktorého má oprávnená osoba pri vykonávaní finančnej kontroly povinnosť oznámiť príslušným orgánom podozrenia zo spáchania trestného činu. 

Pavol Gallo očakáva, že oznámenie na políciu bude mať aj preventívny účinok voči zamestnancom v regionálnom školstve. Foto: veja
Pavol Gallo očakáva, že oznámenie na políciu bude mať aj preventívny účinok voči zamestnancom v regionálnom školstve. Foto: veja

Nemajú na opravy 

„Očakávam, že toto oznámenie splní aj preventívny účel, aby si všetci vedúci zamestnanci v regionálnom školstve  neustále uvedomovali, že narábajú s verejnými prostriedkami,“ povedal Gallo.

Dodáva, že podľa neho je úroveň starostlivosti, údržby a obnovy školského majetku v regio-
nálnom školstve nedostatočná, preto je dôležité, aby „každé jedno euro“ poskytnuté školám bolo použité v súlade s predpismi, efektívne a transparentne.

Vydávanie, prijímanie a preplácanie vzdelávacích poukazov, cez ktoré štát financuje záujmové voľnočasové aktivity na školách, je pomerne zložitý proces. Podieľajú sa na ňom rodičia detí, školy, ich zriaďovatelia, teda obce a mestá, okresné úrady v sídle kraja a ministerstvo školstva. Rezort školstva v reakcii na prípad ZŠ Bernolákova 16 nepripúšťa, že systém financovania záujmového vzdelávania potrebuje nejaké zmeny. Tvrdí, že zodpovednosť za správnosť údajov o počte vzdelávacích poukazov má zriaďovateľ školy, ktorý ich cez okresné úrady poskytuje jemu.

reklamná správa

Údaje majú opraviť 

„Odbor kontroly ministerstva školstva nie je vecne príslušný kontrolovať vzdelávacie poukazy pred ich vydaním a preplatením,“ odpísal odbor komunikácie rezortu. Podľa neho by mesto Košice ako zriaďovateľ malo overiť, či škola prijala nejaké opatrenia na nápravu nedostatkov. Zároveň by malo ministerstvu „nahlásiť opravu údajov“, ktoré pôvodne poskytlo okresnému úradu.

Odbor školstva Okresného úradu v Košiciach, ktorý posiela peniaze na krúžky zriaďovateľom, odpísal, že zmena systému vydávania, prijímania a preplácania poukazov je v kompetencii ministerstva školstva. Tvrdí, že nemal informácie, že na Bernolákovej dochádza k ich zneužívaniu. „Pri administrácii vzdelávacích poukazov nie je možné zistiť, či sú poskytnuté financie použité v súlade s účelom, teda na záujmové vzdelávanie,“ hovorí vedúci odboru školstva Jozef Javorka.

Zriaďovateľ a riaditeľ 

Rovnako dodáva, že za správnosť údajov je zodpovedné mesto Košice, ktoré okresnému úradu predkladá protokol vzdelávacích poukazov. Za to, či škola financie naozaj použije na poskytnutý účel, zodpovedá zasa jej riaditeľ. Denník KOŠICE:DNES sa mesta na prípadné kroky, ktoré urobí v reakcii na závery kontroly na Bernolákovej, pýtal ešte v apríli. Samospráva odpovedala, že v tejto chvíli považuje za dostatočné, že riaditeľ školy odstúpil z funkcie.

Foto: Veronika Janušková
Foto: Veronika Janušková

Žarnay: Potrebná je priebežná kontrola, ale mohli sa ozvať aj učitelia

O prípade sme sa rozprávali s mestským a parlamentným poslancom Otom Žarnayom (nezávislý), ktorý je členom Rady školy pri ZŠ Bernolákova 16.

Ako vnímate, že polícia po kontrole začala na škole vyšetrovanie?
Hlavný kontrolór konal v súlade so zákonom a svojimi povinnosťami. Očakával som, že to oznámi polícii, pretože zistenia boli závažné. Keďže som ale nemal informácie, ako chce ďalej postupovať, osobne som ho minulý týždeň navštívil a on ma o svojom kroku informoval. Pokiaľ by nebol podal trestné oznámenie, urobil by som to ja. 

Je možné, že o týchto praktikách vedelo na škole viacero osôb?
Je nemysliteľné, aby na školách vznikali fiktívne krúžky a na úkor detí sa obohacovali ľudia, ktorí si prácu pre deti zamenili za špekulantskú činnosť. Pre mňa je nepochopiteľné, že iní vedúci pracovníci školy či členovia pedagogického zboru, ak o tom mali nejaké informácie, na to otvorene neupozornili. Riaditeľ školy predsa nerozhoduje o všetkom sám a krúžky nie sú neviditeľné. Verejná kontrola zo strany učiteľov zjavne nefungovala.

Je systém financovania krúžkov na školách cez vzdelávacie poukazy dobrý, keď sa dá tak zneužiť?
Myslím, že súčasný systém je dobrý. Chýba mu však dôslednejšia a priebežná kontrola, aj postihy s tým súvisiace. Zvyčajne nezlyháva systém, ale ľudský faktor, ktorý ho aplikuje. Je potrebné nie od stola, ale fyzicky, zo strany vedenia školy aj zriaďovateľa, robiť kontroly tak, aby k prípadom ako na ZŠ Bernolákova nedochádzalo. Rovnako je potrebné aj vyvodiť adresnú zodpovednosť osôb, ktoré pochybili.

reklamná správa

Ako fungujú vzdelávacie poukazy
Škola ich musí do určitého termínu vytlačiť a vydať deťom. Zároveň už musí mať pripravenú aj ponuku krúžkov, z ktorej si vyberú deti s rodičmi. Do ďalšieho termínu je škola povinná dostať od nich podpísané poukazy späť a nahlásiť ich na spracovateľský server na internete. Potom vytlačí elektronický protokol a odošle ho zriaďovateľovi. Samospráva z údajov od všetkých svojich škôl vyhotoví cez server jeden protokol a odošle ho okresnému úradu, ten zase ministerstvu školstva. Po jeho odsúhlasení okresný úrad pošle peniaze podľa počtu poukazov zriaďovateľovi. Mesto alebo obec ich rozpíše svojim školám. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 je 32 eur.

Pre naše deti

Určite sme nepotrebovali poznať prípad ZŠ Bernolákova, aby sme vedeli, že v porevolučnej eufórii uzákonená právna subjektivita škôl neznamená pre ich riaditeľov len právo autonómne rozhodovať v prospech vzdelávania žiakov, ale aj možnosť, ako sebe alebo blízkym zamestnancom prilepšiť k platu z podielových daní od mesta či príspevkov štátu.

Čo ale znova prekvapuje, je akoby priama úmera medzi tým, že čím byrokratickejší systém rozdeľovania verejných peňazí panuje a čím viac úradov sa na ňom podieľa, tým ľahšie sa tieto prostriedky ich prijímateľmi dajú zneužiť.

Štát si vymyslel zložitý proces financovania krúžkov na školách, ale nezostali mu už kapacity na kontrolu toho, či krúžky, na ktoré posiela peniaze, naozaj fungujú. A tak kontrola zostala aj na mesto Košice, ktoré má 34 základných škôl, na magistráte zopár kontrolórov a neuvedomuje si, že práve peniaze určené pre naše deti by mali byť pod najlepším dohľadom, aby už v ranom veku nenadobudli presvedčenie, že kradnutie je normou.

 A pritom by stačili jednoduché riešenia, ktoré už fungujú inde. Takým je zákonnou formou zverejňovať údaje o účastníkoch krúžkov tak, aby si ich mohli pozrieť rodičia detí. Nakladanie so spoločnými prostriedkami totiž najlepšie kontrolujú tí, pre ktorých sú určené. 

 

Rokytka
Roman Rokytka
zástupca šéfredaktora denníka KOŠICE:DNES
Zdieľať článok:

Začínal v týždenníku Sninské noviny, Podvihorlatské noviny a v denníku Pravda. Neskôr pôsobil ako redaktor denníka Korzár. Od októbra 2014 je vedúcim redaktorom spravodajstva KOŠICE:DNES. Venuje sa témam o komunálnej politike, súdnictve, ekonomike a životnom prostredí. Je držiteľom viacerých novinárskych ocenení.

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím