25.01.19

Špičkový slovenský jazykovedec Ján Sabol sa dožíva osemdesiat rokov

zdroj: TASR

Špičkový slovenský jazykovedec Ján Sabol je jednou z najvýraznejších postáv slovenskej vedy. Je rešpektovaným pedagógom, literárnym vedcom, medzinárodne uznávaným fonetikom, fonológom, morfológom a morfonológom. Takisto je vynikajúci odborník v oblastiach štylistiky, verzológie, semiotiky, matematickej jazykovedy, umenovedy, biblistiky a mediológie. Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. sa v piatok 25. januára dožíva 80 rokov.

Ján Sabol sa narodil 25. januára 1939 v obci Sokoľ v okrese Košice-okolie. Láska k rodnej reči ho v roku 1956 priviedla k štúdiu na Filologickej fakulte vtedajšej Vysokej školy pedagogickej v Prešove. Po organizačnej zmene bol v roku 1960 promovaný na novovytvorenej Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Odolal ponukám vedeckovýskumných pracovísk z Prahy i Bratislavy a rodnému východnému Slovensku ostal verný počas celej svojej bohatej vedecko-pedagogickej kariéry.

reklamná správa
 

Významné ocenenia

Až do roku 2006 pracoval na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach (od r. 1997 – po rozdelení pôvodnej univerzity – na Prešovskej univerzite v Prešove). V rokoch 1990-1994 bol dekanom fakulty, v rokoch 1996-2004 zastával post vedúceho katedry. Od roku 2005 pôsobil na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – najprv ako vedúci katedry, v rokoch 2007-2015 ako prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium. V súčasnosti je emeritným profesorom.

Ján Sabol je autorom desiatok vedeckých prác, monografií, učebníc a učebných textov a stoviek vedeckých štúdií a odborných článkov s viac než tisíckou domácich citácií a s vyše tristo citačnými ohlasmi zo zahraničia. V roku 2010 získal prémiu Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas.

Vedec a hudobník 

Za vrchol vedeckého diela Jána Sabola sa pokladá jeho syntetická fonologická teória. Získal najvyššie ocenenia resp. zlaté medaily od viacerých slovenských univerzít a fakúlt, v roku 2009 mu udelil Cenu predsedu NR SR aj Veľkú medailu svätého Gorazda, o tri roky neskôr dostal Cenu primátora mesta Košice. Ján Sabol je členom medzinárodných a domácich vedeckých orgánov a redakčných rád viacerých vedeckých časopisov. Ako školiteľ viedol desiatky doktorandov, z ktorých väčšina úspešne pôsobí vo vedeckom alebo akademickom prostredí.

Mimoriadne dôležitý je aj prínos profesora Jána Sabola pre slovenskú mediálnu vedu. Je spoluzakladateľom oboch univerzitných mediálnych pracovísk na východe Slovenska – Katedry komunikačných a mediálnych štúdií na PU v Prešove (1997, spoločne s prof. PhDr. Danielou Slančovou, CSc.), a tiež oddelenia masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (2008). Pod vplyvom Jána Sabola sa špecializujú na zvukovú rovinu jazyka a štylistiku, čo oceňujú najmä študenti so záujmom o prácu v elektronických médiách – mnohí súčasní novinári sú jeho bývalí študenti.

Ján Sabol sa venuje nielen vedeckej práci, ale aj tvorbe hádaniek a krížoviek, spevu a dokonca i hre na akordeóne. Jeho hudobno-spevácke vystúpenia sú neodmysliteľnou súčasťou spoločenskej časti temer každého vedeckého podujatia, na ktorom sa osobne zúčastní. Píše tiež poéziu, v roku 2005 mu vyšla zbierka Láska na modro.

reklamná správa

Zdroj: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

(TASR, JH)

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím