12.02.17

Včasná intervencia je dvojnásobná pomoc v nečakanej situácii

Foto: Veronika Janušková

Novú službu včasnej intervencie poskytuje od začiatku roka Domov sociálnych služieb DOMKO, ktorý sídli v Parku mládeže v Košiciach. Služba je určená na podporu rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od narodenia do siedmeho roku veku v rámci celého Košického kraja a je bezplatná. Zriaďovateľom služby aj zariadenia DOMKO je Košický samosprávny kraj (KSK).

V Košickom kraji doteraz podobná služba absentovala. Od 1. júla 2016 fungoval len jeden neverejný poskytovateľ - Centrum včasnej intervencie na Komenského ulici v Košiciach. Jeden neverejný poskytovateľ nestačil pokryť potreby celého kraja, preto vznikla ďalšia nová služba - Služba včasnej intervencie.

„Rodina, v ktorej sa narodí dieťatko so zdravotným postihnutím, čelí nečakaným a nepoznaným problémom. Práve tie pomáha od začiatku zvládnuť služba včasnej intervencie. Rodina dostáva komplexnú pomoc pod jednou strechou v podobe multidisciplinárneho tímu odborníkov z radov zamestnancov. Každá oblasť je zastúpená jedným pracovníkom, ktorý je k dispozícii rodičom aj deťom,“ vysvetľuje riaditeľ Domova sociálnych služieb DOMKO Martin Vatra. Rodina, ktorá sa ocitne v nečakanej životnej etape, môže získať celý balík nových informácií, veľkú podporu a sprevádzanie v novej situácii, s ktorou sa potrebuje vyrovnať. Služba včasnej intervencie je poskytovaná terénnou formou, teda v prirodzenom prostredí rodiny, ale aj na ihrisku, v herni, alebo priamo v DSS DOMKO. Jej cieľom je zabezpečiť optimálny vývoj dieťaťu so zdravotným postihnutím tak, aby služba bola čo najbližšie k miestu bydliska rodiny. Pomáha zlepšiť sociálne začlenenie rodín a dieťaťa do spoločnosti a zvýšiť povedomie v očiach verejnosti.

„V našom tíme pracuje psychológ, sociálny terapeut, sociálny pracovník, liečebný pedagóg, fyzioterapeut. Rodina je súčasťou ukážok práce s dieťaťom a vhodných špecifických terapeutických prístupov k nemu. V zariadení priamo aplikujeme napríklad snoezelen terapiu, canisterapiu ďalšie nové prístupy. Máme moderne vybavenú herňu s guľôčkovým bazénom, či priestory na vzdelávacie aktivity a podporné rodičovské skupiny. Rodičia u nás môžu konzultovať praktické problémy, ktoré súvisia s vývinom dieťaťa, s jeho výchovou,“ hovorí vedúca služby včasnej intervencie Viera Mišková.

Služba ponúka rodinám poradenskú podporu, komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa v oblasti komunikácie, kognitívneho vývinu, motoriky, v sociálno-emocionálnej oblasti a v oblasti hry. Poskytuje aj preventívne aktivity ako vzdelávanie rodičov a verejnosti, tvorba a vydávanie metodických materiálov. Zameraná je i sociálnu inklúziu - pomoc rodine nájsť svoje miesto v komunite.

„Máme už za sebou prvé skúsenosti z práce s rodinou s dieťaťom so zdravotným postihnutím. Za prvé dva týždne sa prihlásili hneď dve rodiny, ktoré priniesli vzájomné obohatenie nás všetkých a podporu v duchu hesla V rodine, s rodinou a pre rodinu,“ hovorí Viera Mišková. Doložila, že prácu smerujú aj na to, aby sa dostali povedomia ľudí, odborníkov, lekárov, ktorí prichádzajú do prvého kontaktu s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Komunikujú s nimi o zakomponovaní odporúčaní na včasné vývinové intervencie priamo do lekárskych správ. Stali sa tiež členmi novovzniknutej Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

„Toto je prvý verejný poskytovateľ služby včasnej intervencie v Košickom kraji. Regionálna samospráva na rok 2017 finančne dotuje službu sumou 37 200 eur a zároveň dlhodobo garantuje istotu jej poskytovania služby včasnej intervencie,“ hovorí vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková. Dlhodobou víziou KSK je aj zriadenie ďalších služieb včasnej intervencie, aby nimi vedeli pokryť celé územie Košického kraja a pomôcť rodinám, ktoré sa po narodení dieťaťa s postihnutím stretávajú s množstvom rôznych problémov.

(SITA)
Foto: Veronika Janušková

Čítajte viac: domko

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím