09.06.16

Košice sú mekkou IT na Slovensku

Dosiahnutím magickej hranice desaťtisíc zamestnancov v sektore informačných technológií (IT) nadobúdajú mesto Košice a Košický kraj nový rozmer. Zamestnanci pracujú priamo z Košíc na projektoch v medzinárodnom prostredí a pre odberateľov po celom svete. Zvyšujú životnú úroveň regiónu a následným dopytom po tovaroch a službách vytvárajú  v regióne ďalších vyše 3 400 pracovných miest.    Od svojho založenia združenie Košice IT Valley svedomite pracuje na príprave kvalitných zamestnancov pre špecifické profily, ktoré sa vyvíjajú spolu s úrovňou zručností a požiadaviek na pracovné miesta. To všetko realizuje v úzkom partnerstve s členskými spoločnosťami a vzdelávacími inštitúciami.  

IT je v kurze

„Po takmer desiatich rokoch od vzniku Košice IT Valley je naďalej jednou z našich priorít vzdelávanie a motivácia k vzdelávaniu v tejto oblasti. Pri súčasnej enormne nízkej produkcii absolventov škôl so zameraním na informačné technológie na Slovensku je téma vzdelávania v odbornej oblasti dôležitejšia ako kedykoľvek v minulosti,” hovorí Ivan Hruška, predseda Správnej rady Košice IT Valley, a dodáva, že za posledných desať rokov vzniklo v Košickom kraji vyše 9 000 nových pracovných miest v sektore IT, čo je priamy dôkaz, že toto odvetvie je na východnom Slovensku kľúčové.  

Ekonomický prínos pre Košice

„Podiel zamestnanosti v sledovanom odbore na celkovom podiele zamestnanosti v kraji pritom dnes predstavuje 7,6 %,” hovorí Peter Džupka z Katedry regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. „Na základe údajov od Košice IT Valley sme s využitím regionálnych multiplikátorov odhadli ekonomický prínos sektora pre Košický kraj. Od nákupu tovarov a služieb regionálnych IT firiem a dodatočného dopytu realizovaného zamestnancami týchto firiem závisí v regióne ďalších približne 3 400 pracovných miest. IT sektor v kraji vytvorí 12 % regionálneho HDP. Ďalšie približne 2 % HDP vytvoria regionálne firmy, ktoré profitujú z prítomnosti odborníkov v kraji,“ dodáva Džupka.  

Príliv investorov

Rozvoj IT priemyslu v Košickom kraji dostáva výrazný sociálny rozmer. Zastavil masový odliv odborníkov z regiónu Košíc. „Keď sme v roku 2007 zakladali Košice IT Valley, dávali sme si ambiciózne ciele. Nemysleli sme na to, že naše plány naplníme s vyše päť ročným predstihom. Kraj sa rozvíja a vďaka pozitívnym úspešným príkladom investícií týchto firiem prichádzajú ďalší noví investori. Dôležité je aj to, že tak podporujeme rozvoj podnikateľsky priaznivého prostredia, ktoré napomáha zastaviť odchod obyvateľov z kraja,“ hovorí predstaviteľ jedného zo zakladajúcich členov Košice IT Valley, predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa.  

Košice ako európske Silicon Valley

Mesto preukázateľne omladlo. Za ostatných desať rokov sa znížil priemerný vek v meste Košice o dva roky z 37,1 v roku 2006 na 35,13 v roku 2016. „V odbornej verejnosti sa o Košiciach začína hovoriť ako o európskom Silicon Valley. Pre Košice je to pozitívna správa predovšetkým z pohľadu nárastu zamestnanosti a využitia vzdelanostného potenciálu v našom meste. Košice majú vďaka rozvinutému a kvalitnému strednému a vysokému školstvu dostatok tvorivých, pracovitých a perspektívnych mladých ľudí, ktorí majú čo ponúknuť renomovaným nadnárodným spoločnostiam v sektore informačných a komunikačných technológií. Tie nám významným spôsobom pomáhajú napĺňať dlhodobú stratégiu rozvoja mesta. Košice majú ambíciu stať sa mestom na celý život, v ktorom mladí ľudia nájdu dostatok pracovných príležitostí, kvalitnú infraštruktúru a pestré možnosti spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia.  Aj vďaka pôsobeniu združenia IT Valley, ktoré vytvára komunikačnú platformu medzi podnikateľským sektorom, verejnou správou a vzdelávacími inštitúciami,  sa reálne darí v Košiciach zrýchľovať vývoj priemyslu, zameraného na informačné a komunikačné technológie. Košice tak získavajú náskok a progresívnu profiláciu nielen vo vzťahu k iným mestám na Slovensku, ale v celom stredoeurópskom regióne,“ hovorí primátor mesta Košice Richard Raši.  

Nárast HDP

Aktuálny rozvoj informačných technológií  v regióne a podiel  tohto sektoru na HDP regiónu dlhodobo rastie, no prekážkou je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a možnosti rozvoja.  „V súčasnosti máme dve možnosti,“ hovorí Ivan Hruška. „Za predpokladu, že podľa úspešných príkladov systematicky zreformujeme vzdelávanie od základných až po vysoké školy, IT priemysel udrží rastúci trend a stane sa dominantnou zložkou HDP regiónu ako ekologický a efektívny priemysel. Ak nedôjde k zásadnej zmene v koncepcii vzdelávania v hlavnom  a súvisiacich odboroch a vláda neschváli projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, spomalí sa rozvoj v IT sektore. Podporí sa tak inflačná špirála platov a pracovnom trhu nastane nedostatok  IT odborníkov. Stagnujúci rast zahraničných firiem odradí od príchodu nové spoločnosti. Súčasný stav bude vrcholovým obdobím IT priemyslu v Košiciach a situácia bude následne postupne upadať.“   (IT Valley) Ilustračné foto: shutterstock  

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím