22.08.19

Konkurz na majetok starostu preskúma ministerstvo

foto: Veronika Janušková

Články denníka KOŠICE:DNES o neskončenom konkurze Igora Petrovčika (SPOLU), ktorý je starostom košickej mestskej časti Staré Mesto, vyhodnotilo ministerstvo spravodlivosti ako podnet na začatie výkonu dohľadu.

Výkon dohľadu bude zameraný na správkyňu Alexandru Chapčákovú, ktorá má od roku 2008 na starosti konkurz na majetok Petrovčika. Odvtedy do konkurznej podstaty nezapísala žiaden majetok úpadcu. Je v nej len dom s pozemkami v obci Sokoľ, ktorý mal Petrovčik v bezpodielovom spoluvlastníctve s prvou manželkou a do konkurzu ho zahrnul prvý správca.

To, či Chapčáková pochybila, ministerstvo posúdi po zabezpečení dokladov. Rezort zdôrazňuje, že samotné zaevidovanie podnetu nie je v žiadnom prípade konštatovaním porušenia povinnosti správkyňou.

reklamná správa

NAJČERSTVEJŠIE MÄSO A VÝROBKY V KOŠICIACH

Kvalitu mäsa garantuje náš vlastný bitúnok. Exkluzívne iba v potravinách KLAS. Kde ich nájdem?

Zistite viac

Prezumpcia neviny 

„Prešetrenie postupu správcu si vyžaduje dlhšie časové obdobie a vykonanie viacerých úkonov zo strany ministerstva. V zmysle zásad trestného konania, v zmysle ktorých sa do určitej miery postupuje aj v správnom trestaní, platí, že každý sa považuje za nevinného, kým sa nepreukáže opak,“ povedala Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia ministerstva. 

Dodáva, že po riadnom zabezpečení dokumentov ministerstvo rozhodne, či je dôvod na začatie správneho konania voči správcovi. Potom môže uložiť pokutu alebo konanie zastaviť. 

Chapčáková čelí podozreniam, že v rozpore so zákonom nezahrnula do majetku podliehajúcemu konkurzu príjmy dlžníka z troch verejných funkcií. Petrovčik okrem starostovského platu poberá odmenu poslanca mesta Košice (klub Fungujúce Košice) a odmenu poslanca Košického samosprávneho kraja (Klub nezávislých poslancov KSK). Za tieto tri verejné funkcie dostáva mesačne dokopy asi štyritisíc eur. 

Alexandra Chapčaková popri správcovskej činnosti stíha aj funkciu prednostky Mestského úradu v Prešove.  foto: unipo.sk
Alexandra Chapčaková popri správcovskej činnosti stíha aj funkciu prednostky Mestského úradu v Prešove. foto: unipo.sk

Desať rokov konateľom  

Od roku 2007 až do nástupu do funkcie starostu v roku 2018 bol Petrovčik konateľom a riaditeľom firmy KORA TRADE, ktorej spoločníkom bola jeho druhá manželka. Firma okrem iného prevádzkuje v Košiciach čerpacie stanice Slovnaft. Ak v nej Petrovčik dostával plat alebo odmenu, aj z časti tohto majetku mali byť uspokojované pohľadávky veriteľov. 

Denník KOŠICE:DNES zistil, že do konkurzu správkyňa nezahrnula ani spoluvlastnícke podiely Petrovčika k pozemkom v okrese Prešov a príjem, ktorý dostáva starosta od podnájomníkov bytu na Ulici kpt. Nálepku. 

Chapčáková s denníkom KOŠICE:DNES nekomunikuje. V prvom rozhovore pred vyše týždňom povedala len, že konkurz stojí kvôli súdnemu sporu o vysporiadanie BSM úpadcu. Tým sa bráni aj Petrovčik. Zo stanoviska ministerstva však vyplýva, že toto správkyňu nezbavuje povinnosti zisťovať počas celého konkurzu majetok úpadcu.  

reklamná správa

Ako v exekúcii 

„V rámci takéhoto zisťovania správca po tom, čo sa dozvie, že úpadca poberá mzdu či iný príjem, je povinný zaslať oznámenie zamestnávateľovi a zabezpečiť získanie majetku patriaceho do konkurznej podstaty,“ vysvetlila Szakálová. 

Mzda sa úpadcovi v konkurze zráža tak ako povinnému v exekúcii, teda ponecháva sa mu životné minimum zvýšené o dávky na vyživované osoby. 
Podľa viacerých ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii má úpadca, ktorý má úprimný záujem na svojom oddlžení, ohlásiť všetky svoje príjmy aj majetok správkyni. Ak nekoná, môže sa na ňu sťažovať na súde alebo ministerstve spravodlivosti. 

Petrovčik odmieta, že nejako pochybil. Tvrdí, že priebeh konkurzu nevie ovplyvniť, podľa neho to je len v rukách správcu a súdu. V prvom rozhovore denníku KOŠICE:DNES povedal, že je pripravený na uspokojenie veriteľov poskytnúť časť svojich úspor. 

Igor Petrovčik bude konkurz vysvetľovať špeciálne pre jeho prípad zriadenej komisii strany SPOLU, v ktorej je  košickým krajským koordinátorom a členom jej predsedníctva. foto: Veronika Janušková
Igor Petrovčik bude konkurz vysvetľovať špeciálne pre jeho prípad zriadenej komisii strany SPOLU, v ktorej je košickým krajským koordinátorom a členom jej predsedníctva. foto: Veronika Janušková

Od súdu má pokutu 

Chapčákovej už nečinnosť v Petrovčikovom konkurze vytkol Okresný súd Košice I, ktorý je konkurzným súdom a tiež vykonáva dohľad nad činnosťou správcov. Vo februári jej udelil poriadkovú pokutu 230 eur. Správkyňa mu totiž okrem iného neposkytovala správy o stave konania. 

K tomu, že nezabezpečila zrážky zo mzdy Petrovčika, čím mohla poškodiť veriteľov, sa však súd stavia opatrne. „Ak pri výkone činnosti správcu vznikne škoda, zodpovedá za ňu v zmysle občianskoprávnych predpisov,“ povedala sudkyňa Slávka Garančovská. 

Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že v odôvodnených prípadoch môže súd správcu odvolať v konkrétnom konkurze z funkcie. 


V strane zriadili ad hoc komisiu 

Konkurz I. Petrovčika už skúma aj etická komisia politickej strany SPOLU, ktorej lídrom je parlamentný poslanec Miroslav Beblavý. Petrovčik je jej košickým krajským koordinátorom a členom jej predsedníctva. 

Konkurz I. Petrovčíka už skúma aj etická komisia politickej strany SPOLU. Jej predsedom je parlamentný poslanec Oto Žarnay.foto: veja
Konkurz I. Petrovčíka už skúma aj etická komisia politickej strany SPOLU. Jej predsedom je parlamentný poslanec Oto Žarnay.foto: veja

Predsedom komisie je parlamentný poslanec Oto Žarnay, ktorý zriadil trojčlennú ad hoc komisiu. Tá posúdi, či Petrovčik porušil etický kódex strany alebo nie. „Členmi senátu sú členovia strany, ktorí nie sú Košičania. Je medzi nimi aj právnik. Na podanie vysvetlenia si zavolajú aj Petrovčika,“ povedal Žarnay. 
Ak by komisia rozhodla, že Petrovčik porušil etický kódex, jej predseda predloží návrh na rozhodnutie o disciplinárnom previnení aj návrh na disciplinárne potrestanie predsedníctvu strany. Trestom môže byť písomné upozornenie, odvolanie z funkcie v strane až vylúčenie zo strany. 

reklamná správa

Čítajte viac: politika sudnictvo

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím