25.06.19

Sexuálne vzdelávanie na internáte

zdroj: archív internátu

Imatrikulácie prvákov na strednej. Slávnosť, pri ktorej vítajú a prijímajú študentov v novej škole alebo na internáte, patrí medzi tradičné školské aktivity. Prváci v rámci programu plnia rôzne úlohy alebo podstupujú nejaký rituál, čím sa symbolicky začlenia k ostatným žiakom školy.  

Vítanie prváčok sa každý rok v septembri koná aj na stredoškolskom dievčenskom internáte na Považskej ulici. Programu sa zúčastňujú aj pozvaní hostia, chlapci zo stredoškolského internátu na Komenského, ktorí spoločne s dievčatami plnia rôzne úlohy. 

reklamná správa

Ponižujúce a urážlivé 

Podľa mamy jednej zo žiačok, ktorá bola na internáte ubytovaná, je program týchto imatrikulácií obscénny a má sexuálny podtón. O prípade ako prvý informoval portál pluska.sk: „Dcéra prišla domov s plačom. Povedala, že vychovávateľka zaradila do programu imatrikulácie hry a súťažné disciplíny, ktoré sa jej zdali ponižujúce a urážlivé,“ vyjadrila sa mama žiačky. 

Na nevhodný program upozornila aj vedenie internátu. „Bolo mi povedané, že sa to už nestane. Ako som sa však neskôr dozvedela, pokračovali v tomto trende aj v nasledujúcich rokoch, o čom svedčí galéria fotografií na ich webstránke,“ dodala mama žiačky. 14- či 15-roční žiaci plnili úlohy, pri ktorých napríklad dievča ležalo na zemi so šálkou vody takmer v rozkroku. Nad ňou mal chlapec na páse priviazané vrecúško čaju a triafal sa ním do šálky. Jeho aktivita pripomínala kopulačné pohyby. Medzi ďalšie disciplíny patrilo obhrýzanie jabĺk so zalepenými očami, ktoré mali chlapci zavesené vo výške rozkroku, striekanie kondenzovaného mlieka z tuby do úst ležiacim dievčatám či snaha prváčok zadkom prasknúť balón, ktorý je v chlapcovom lone. 

Takúto podobu malo lúhovanie čajového vrecka.
Takúto podobu malo lúhovanie čajového vrecka. foto: archív internátu
V jednej z úloh chlapci vytláčali kondenzované mlieko do úst ležiacich dievčat.
V jednej z úloh chlapci vytláčali kondenzované mlieko do úst ležiacich dievčat. foto: archív internátu

Internát sťažnosti neeviduje 

Podľa slov riaditeľky internátu Dany Roškovej v súvislosti s imatrikuláciami a jej obsahom nezaznamenali ani neriešili žiaden podnet. „Doteraz neevidujeme žiadnu oficiálnu sťažnosť zo strany rodičov,“ uviedla. Fotky, ktoré boli zverejnené na stránke, podľa nej neodrážajú skutočnú atmosféru a celý priebeh imatrikulácie.

Oficiálne sťažnosti či negatívne ohlasy na priebeh akcií na internáte nezaznamenal ani zriaďovateľ, ktorým je Košický samosprávny kraj (KSK). Ako uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová, vykonali viaceré opatrenia, aby nedochádzalo k prípadným pochybnostiam o nevhodných aktivitách na internáte.  

„Keďže zo strany rodičov ani žiakov neboli doteraz podané žiadne oficiálne sťažnosti na pedagógov internátu či na priebeh spoločenských aktivít, Úrad KSK doteraz nevyvodzoval personálne dôsledky. Ak bude prijatý takýto podnet a preukáže sa, že aktivity neboli primerané, vykonáme ďalšie potrebné opatrenia. Zároveň bude prehodnotené, či sa na internáte v budúcnosti bude konať imatrikulácia,“ dodala Činčárová. 

Podnet na nevhodný program počas imatrikulácie na internáte na Považskej však dostala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI). Potvrdila nám to riaditeľka Školského inšpekčného centra Košice Monika Murínová. „ŠŠI nezverejňuje kontrolné zámery a neposkytuje informácie o neukončených inšpekciách,“ dodala.

Program imatrikulácie každoročne pripravuje kultúrna komisia, ktorá je zložená zo zástupkýň z radov žiačok z jednotlivých výchovných skupín a ktorú vedie určený pedagogický zamestnanec. Ako uviedla riaditeľka internátu, pre program platia kritériá ako zásady BOZP, dobrovoľná účasť, zábavná forma, primeraný spoločenský styk. 

Po medializácii prípadu internát prijal isté opatrenia. „Opatrenia boli prijaté na pedagogickej rade a bola o tom informovaná gremiálna rada riaditeľky. Zhodli sme sa na tom, že táto aktivita bude v budúcnosti realizovaná inou formou a zamestnanci boli upozornení, aby pri spoločných aktivitách žiačky rešpektovali primeraný spoločenský styk,“ uviedla Rošková. Internát tiež zo svojej stránky odstránil zverejnené fotky z imatrikulácie. 

V internáte na Považskej si mali dievčatá takto pochutnávať na visiacich jablkách. foto: archív internátu
V internáte na Považskej si mali dievčatá takto pochutnávať na visiacich jablkách. foto: archív internátu

„Provokatívne, sexuálne, ohrozujúce“

O vhodnosti imatrikulačného programu a jeho možnom vplyve na zúčastnených sme sa rozprávali s Beátou Ráczovou z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ.

Ako hodnotíte takýto typ úloh na imatrikuláciách?
Na základe popisu a fotografií aktivít, ktoré boli zverejnené a mali prebehnúť počas imatrikulácie, ich možno považovať za provokatívne, s jednoznačnou sexuálnou symbolikou. Tieto aktivity mohli vnímať niektorí mladí ľudia ako ohrozujúce.

Je vhodné, aby sa to dialo na stredoškolskom internáte?
Vzhľadom na to, že malo ísť o kontrolovanú akciu pod dozorom pedagógov, je prekvapivé, že sa taký typ aktivít vôbec vyskytol, resp. že bol vôbec tolerovaný. Čo sa týka vhodnosti, tak jednoznačne nie, nebolo to vhodné. 

reklamná správa

Aký vplyv môžu mať takéto aktivity na zúčastnených? 
Vek zúčastnených hovorí o tom, že ide o obdobie dospievania, ktoré je vo všeobecnosti charakteristické citlivosťou mladých ľudí voči vlastnej osobe, či kolísavým sebavedomím, ktoré je často závislé na názore iných, najmä rovesníkov. Dospievajúci sú citliví na svoje telo, zovňajšok a ťažko znášajú pocit strápnenia a poníženia na verejnosti. Okrem toho ide o jedno z najcitlivejších vývinových období vo vzťahu k sexualite a formovaniu vlastnej identity. Tieto aktivity mohli viesť k prežívaniu nepríjemných pocitov, pocitom hanby a úzkosti, zníženiu sebaúcty a dokonca aj k prežívaniu psychickej traumy u senzitívnejších osôb.

Aké riziká môžu z toho vyplývať? 
Takéto silné emócie môžu viesť k snahe vyhnúť sa spolužiakom, ktorí sa aktivít zúčastnili, prípadne uzavretiu sa do seba.

Aký význam majú imatrikulácie a plnenie rôznych úloh ako podmienka na prijatie do kolektívu?   
Imatrikulácia je vnímaná ako iniciačný rituál, ktorý má uľahčovať adaptáciu na významnú životnú zmenu. Má dlhú históriu a svoje miesto v živote mladých ľudí, ale svoju funkciu môže plniť, iba ak je program vhodný. 

ANKETA: Ako si spomínate na svoju imatrikuláciu? Aký máte názor na úlohy so sexuálnym podtónom?

Dominik Mucha - študent VŠ
Osobne si myslím, že imatrikulácia je dobrá vec a malo by ísť o pamätihodný okamih, kde noví študenti musia niečo prekonať, a tak sa symbolicky začleniť. Myslím si však, že ponižovanie študentov je a vždy bolo cez čiaru. Ja som mal šťastie na školu, kde si to mysleli tiež.

Vlado Ilkovič - podnikateľ
Imatrikuláciu som nezažil, kedže moja škola akurát len otvárala svoj prvý ročník. S takými úlohami určite nesúhlasím. Je to detinské, ponižujúce a sexistické správanie, ktoré nemá na školách čo hľadať. Chápem srandu, ale nútiť decká na takéto hry je úplný nonsens.

Dominika Huličová - študentka VŠ
Na imatrikuláciu mám príjemné spomienky, bol to prvý „veľký“ ples s novými spolužiakmi. Nemali sme žiadne úlohy. Každá nová trieda si pripravila krátku zábavnú scénku alebo tanečné vystúpenie. Viem, že na niektorých školách starší žiaci pripravujú rôzne úlohy pre nových spolužiakov, ktoré nie sú vždy príjemné a vhodné. 

Tomáš Kušnír - IT specialist
Na svoju imatrikuláciu si už veľmi nespomínam. Súčasťou imatrikulácií by podľa mňa mali byť normálne aktivity. V dnešnej dobe je všetko presexualizované. Takéto úlohy sa nedajú vnímať nevinne, aj keď to autor nemusel myslieť zle a predstavoval si to možno inak. 

 

Poznámka Dušana Karolyiho: Je župan Trnka taký frajer?

Viac k téme

25.06.19
Poznámka Dušana Karolyiho: Je župan Trnka taký frajer?

reklamná správa

Čítajte viac: skolstvo

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím