02.05.17

Starosta Kažimír bojuje za dotáciu pre združenie, ktorého je členom

Foto: Veronika Janušková
DNES
Zdieľať:

Samospráva mestskej časti Krásna nad Hornádom sa ocitla v nezávideniahodnej situácii. Stále totiž nemá schválený rozpočet. Kameňom úrazu sú dotácie pre občianske združenie, ktorého členmi sú starosta i poslanci. 

Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna bolo zriadené podľa vlastných stanov na to, aby pomáhalo rozvoju lokality Záhumnie vrátane inžinierskych sietí. To aj robí. Jeho činnosť financujú najmä členovia, teda majitelia pozemkov a rodinných domov v tejto lokalite. Otázne však zostáva, či nejde o konflikt záujmov starostu i poslancov, keď ho výrazne dotuje mestská časť.

Štedrý len pre niekoho

Návrh rozpočtu na rok 2017 obsahoval v časti kapitálové výdavky práve pre OZ IBV Záhumnie finančný príspevok vo výške 110-tisíc eur. Poslanci nakoniec schválili upravený rozpočet, v ktorom skresali túto dotáciu na nulu. 

„Na IBV Záhumnie sme za dva roky prispeli sumou vyše 230-tisíc eur. Za dva a pol roka starosta pre takmer 5 200 obyvateľov mestskej časti preinvestoval cez kapitálové výdavky necelých 30-tisíc eur, čo je obrovský nepomer oproti IBV Záhumnie. Sme za podporu, ale neinvestovať za dva a pol roka nič v takmer celej mestskej časti je hanba,“ zdôvodnil postoj poslancov František Klik. 

Nevýhodné uznesenie

Starosta Krásnej Marek Kažimír uznesenie o okresanom rozpočte nepodpísal. Jedným z najpodstatnejších dôvodov jeho rozhodnutia bolo práve zrušenie dotácie na IBV Záhumnie. 

„Neodsúhlasenie tejto položky je pre mestskú časť nevýhodné podľa zákona o obecnom zriadení. Je v rozpore s uznesením miestneho zastupiteľstva z roku 2015, kde sa zdôrazňuje, že ide o formu pomoci a podpory zabezpečujúcej rozvoj lokality na individuálnu bytovú výstavbu pre obyvateľov Krásnej. Je v rozpore aj so spomínaným zákonom, kde sa priamo uvádza, že obec, teda mestská časť, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,“ zdôvodnil vetovanie okresaného rozpočtu starosta.

Podľa jeho slov mestská časť od roku 2007 priamo finančne podporuje projekt individuálnej bytovej výstavby v lokalite IBV Záhumnie na princípe verejného a občianskeho partnerstva: „Dotácia v navrhovanej výške je nevyhnutná na úspešnú kolaudáciu inžinierskych sietí a následnú kolaudáciu rozostavaných cca 45 rodinných domov.“ 

Poslancom prekáža nepomer financií, ktoré Krásna dáva na Záhumnie oproti zvyšku mestskej časti. foto: fer
Poslancom prekáža nepomer financií, ktoré Krásna dáva na Záhumnie oproti zvyšku mestskej časti. / foto: fer

Osobný záujem oznámil 

Stále však ostáva otázkou, či je v poriadku, že mestská časť dotuje občianske združenie zhodnocujúce pozemky, ktoré nie sú jej majetkom. Navyše, ak majiteľmi niektorých z nich sú s jedinou výnimkou poslanci alebo ich najbližší rodinní príslušníci, a aj starosta. Jeho rodina v spomínanej lokalite vlastní dva pozemky s výmerou 560 a 557 metrov štvorcových.

„Svoj osobný záujem som oznámil v súlade s ústavným zákonom na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 5. apríla 2017 pred rokovaním o programovom rozpočte s navrhovanou dotáciou,“ hovorí M. Kažimír na margo svojho možného konfliktu záujmov. 

Pri občianskom združení podľa neho ide o pilotný projekt spolupráce samosprávy a tretieho sektora pri rozvoji územia so 195 stavebnými parcelami. Úspešná realizácia prinesie do rozpočtu mestskej časti každoročne okolo 50-tisíc eur vo forme podielových daní od nových obyvateľov Krásnej. 

Budú zasa škrtať

Otázky vyvoláva aj skutočnosť, že práve pozemky takmer len z lokality Záhumnie má vo svojej ponuke firma Advocat real, ktorej jedinou majiteľkou a konateľkou je starostova manželka. Nie je však jedinou realitkou, ktorá takéto pozemky predáva. „Spoločnosť vznikla v roku 2012. Realitné služby a stavebno-inžiniersku činnosť ponúka na svojej webovej stránke bez ohraničenia územia. Nemá žiadne uzatvorené zmluvy s OZ IBV Záhumnie,“ vysvetľuje starosta Kažimír. 

Keďže na minulotýždňovom zastupiteľstve starostovo veto poslanci neprelomili, chystajú sa podľa F. Klika na nasledujúcom rokovaní v polovici mája opäť škrtať novopredložený rozpočet s navrhovanou dotáciou pre OZ IBV Záhumnie 110-tisíc eur.

Ľubo Ferko
Foto: Veronika Janušková, Ľubo Ferko

---

Transparency vidí možné porušovanie  ústavného zákona o ochrane verejného záujmu

Ochrana, podpora a rozvoj bývania v mestskej časti a jej územný rozvoj. Takto opisujú zmysel občianskeho združenia IVB Záhumnie Krásna jeho stanovy a aj starosta Marek Kažimír (nezávislý).

Menej idylicky už vidia fungovanie subjektu, ktorý aj z peňazí samosprávy výstavbou komunikácií a inžinierskych sietí mení súkromné parcely na lukratívne stavebné pozemky, nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Za problém považujú, že členmi združenia, teda vlastníkmi pozemkov pripravovaných na výstavbu rodinných domov, sú aj starosta a viacerí miestni poslanci. Spolurozhodujú tak o dotáciách, za ktoré sa zhodnocuje aj ich majetok.

Proti verejnému záujmu

Dotáciu združeniu starosta „aktívne presadzoval“, keď ju svojím vetom vrátil do rozpočtu, upozorňuje M. Piško (na snímke). / foto: TIS
Dotáciu združeniu starosta „aktívne presadzoval“, keď ju svojím vetom vrátil do rozpočtu, upozorňuje M. Piško (na snímke). / foto: TIS

Projektový koordinátor TIS Michal Piško zdôrazňuje, že prípad by si zaslúžil detailné a komp- lexné vecné a právne posúdenie: „Ale ak starosta predkladá a presadzuje rozpočet, z ktorého má profit, teda je naozaj majiteľom pozemkov v správe združenia, a realitná kancelária jeho manželky pozemky predáva, domnievam sa, že k porušovaniu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov môže dochádzať.“

Odvoláva sa na ustanovenia, podľa ktorých starosta a poslanci sú povinní presadzovať a chrániť verejný záujem, čo okrem iného znamená, že nesmú využívať svoju funkciu a právomoci na získavanie výhod vo svoj prospech a v prospech im blízkych fyzických a právnických osôb.

Podľa Piška by bolo potrebné tiež overiť, či Kažimír na rokovaní zastupiteľstva pred predložením rozpočtu oznámil, že je pre dotáciu v konflikte záujmov. Podľa zákona tak mal povinnosť urobiť.

Komplexnejšia úprava  

Situácia ukazuje na možný stret osobného a verejného záujmu, uvádza v stanovisku aj ZMOS. Podľa neho ale na prípade z Krásnej vidno, že zákon o ochrane verejného záujmu je nedokonalý.

„Ak by bola v rámci legislatívy Slovenskej republiky nastolená komplexnejšia právna úprava v tejto oblasti, výraznejšie by sa zamedzilo podozreniam, nezrovnalostiam a evidentne aj takýmto nekomfortným situáciám,“ povedal hovorca ZMOS–u Michal Kaliňák.  

Roman Rokytka
Foto: TIS

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím