10.01.19

Starostu Starého Mesta rozčúlili neodhrnuté chodníky

foto: Veronika Janušková

Opäť je to tu. Pravá zima aj so zasneženými cestami a chodníkmi čakajúcimi na mechanizmy a lopaty, aby sa po nich dalo bezpečne chodiť a jazdiť. Do Košíc dorazila v utorok a hneď večer nastali aj prvé problémy.

Starosta Starého Mesta Igor Petrovčík sa v utorok o desiatej večer vybral do ulíc svojej mestskej časti, aby zistil, v akom stave sú po výdatnom snežení cesty a chodníky. A to, čo objavil, ho veru nepotešilo.

reklamná správa

Novinka 5 Days DEO - dezodorant /sprej na nohy&telo

Život bez zápachu je skutočnosťou. Uvoľnite sa a užívajte si pocit sviežosti!

Zistite viac

Padali na snehu

„Musel som skonštatovať, že ani po desiatich hodinách od skončenia sneženia firma KOSIT neplní zmluvne dohodnuté výkony v oblasti zimnej údržby v našej mestskej časti. Odhrnuté boli večer len hlavné chodníky na Hlavnej, Kuzmányho a Moyzesovej ulici. Ostatné boli neočistené a bol na nich udupaný sneh,“ opísal nám pochôdzku I. Petrovčík.

Podľa jeho slov nebolo v utorok večer očistených okolo 70 percent chodníkov z plánu údržby v Starom Meste. Sám bol svedkom pádu na neodpratanom snehu na Poštovej ulici. Včera sa mu sťažovali ďalší dvaja občania, ktorí spadli na šmykľavom snehu na chodníku.

„Takto si zimnú údržbu chodníkov teda nepredstavujem. Dopoludnia som si to opäť prešiel aj so zástupcami vedenia spoločnosti KOSIT. Až vtedy posielali ľudí napríklad na frekventovanú Komenského. Viaceré ulice však už vyzerali podstatne lepšie ako v utorok večer,“ skonštatoval Petrovčík.

Na Kuzmánke sa na neodhrnutom chodníku šmýkali ľudia aj včera. Foto: Veronika Janušková
Na Kuzmánke sa na neodhrnutom chodníku šmýkali ľudia aj včera. Foto: Veronika Janušková

Riešenia situácie 

Staré Mesto je z pohľadu zimnej údržby podľa jeho slov špecifické. Práve tu sa totiž koncentruje pohyb peších v najväčšej miere. Okrem toho v jeho mestskej časti sú uličky, kde parkujú vozidlá tak, že pre mechanizmy na čistenie chodníkov niet dosť miesta. To všetko sa však dá preklenúť.

„Riešením pre mňa by bolo, keby práve Staré Mesto malo v podobných dňoch prednosť pred okrajovými mestskými časťami na rovine. Pomohlo by aj navýšenie kapacít pre našu mestskú časť, to sa týka strojového aj ručného čistenia chodníkov. Alebo je tu iné riešenie – dať kompetencie aj s potrebnými financiami mestskej časti a my sa už o chodníky postaráme sami,“ myslí si starosta Petrovčík. 

Rozpačitý začiatok

Prvý muž Starého Mesta bol však podľa našich informácií jediný zo starostov, ktorý počas prvého výraznejšieho tohtoročného sneženia nebol spokojný so zimnou údržbou komunikácií.

V mestskej časti Košice – Západ sa starosta Marcel Vrchota bol tiež večer pozrieť na stav tamojších ciest a chodníkov. „Podľa toho, čo som videl, sa KOSIT pustil do roboty presne v duchu plánu. Najprv odhŕňali hlavné ťahy, teda Triedu SNP a Popradskú. Potom sa sústredili na najdôležitejšie križovatky. Hneď potom sa presunuli na zastávky MHD a čakám, že v priebehu dnešného dňa (v stredu - pozn. aut.) prídu na rad aj chodníky,“ povedal nám nový starosta. Podľa jeho slov pracovníci mestskej časti odhŕňajú chodníky, ktoré sú v jej kompetencii, tých však na Terase veľa nemajú. 

„Zaznamenal som aj nejaké sťažnosti na stav chodníkov, celkovo si však myslím, že situácia nie je zlá. Včera to síce bolo trochu rozpačité, verím však, že to dnes rýchlo dobehnú,“ skonštatoval M. Vrchota. 

reklamná správa

Pomáhajú aktivační pracovníci

So zimnou údržbou na Sídlisku Ťahanovce je starosta Miloš Ihnát spokojný. Firma KOSIT plní všetky práce, ktoré si dohodli 
a doplnili do operačného plánu zimnej údržby.

„Chodníky a cesty boli počas troch dní sneženia a námraz očistené a ošetrené. Často sme boli v telefonickom a SMS spojení s technickým riaditeľom Michalom Hrabovským,“ uviedol starosta. Dodal, že sám bol denne v teréne monitorovať všetky ulice a úseky a takto si predstavuje úzku spoluprácu a súčinnosť so zodpovednými pracovníkmi.

Chlapi s lopatami sa na Námestie maratónu mieru dostali až v stredu dopoludnia. Foto: Veronika Janušková
Chlapi s lopatami sa na Námestie maratónu mieru dostali až v stredu dopoludnia. Foto: Veronika Janušková

Mestská časť Sídlisko Dargovských hrdinov v rámci zimnej údržby pravidelne komunikuje s kompetentnými a zároveň vykonáva pravidelnú kontrolu aj s účasťou zástupcov mesta Košice. „Osobne to chodím kontrolovať, vrátane voľných dní a večerných hodín. Zimná údržba sa realizuje podľa operačného plánu s prihliadnutím na poveternostné podmienky. Pomáhajú pri nej aktivační pracovníci. Komunikujeme aj so Správou mestskej zelene, ich ľudia sa tiež podieľajú na zimnej údržbe,“ uviedol starosta Jozef Andrejčák.


Na KVP si riešia zimnú údržbu sami


Na Sídlisku KVP sa o zasnežené cesty a chodníky stará najmä samotná mestská časť. KOSIT odhŕňa a posypáva len hlavné cestné ťahy, po ktorých jazdia prostriedky mestskej hromadnej dopravy.  

Nový starosta sídliska Ladislav Lörinc sa vybral pozrieť si stav chodníkov a ciest po hustom snežení v utorok večer. „Prešiel som si viaceré úseky a lokality. Musím povedať, že v drvivej väčšine boli cesty a chodníky očistené štandardne, ako sa to pri počasí, ktoré vládne, dá čakať. Našli sme len niekoľko schodísk v zlom stave. Ak by som to mal ohodnotiť známkou, tak na dvojku,“ opísal nám situáciu starosta.

ento stroj vyrazil na chodníky na Sídlisku KVP v utorok večer. Foto: ll
Tento stroj vyrazil na chodníky na Sídlisku KVP v utorok večer. Foto: ll

Dve súkromné firmy

Sídlisko KVP je v súvislosti so zimnou údržbou v špecifickom postavení oproti iným veľkým mestským častiam. KOSIT sa tu totiž stará iba o cesty, po ktorých jazdí MHD. Tie boli podľa slov L. Lörinca tiež očistené, takže autobusy nemali problém dostať sa tam, kam potrebovali.
Na cesty medzi blokmi a chodníky má mestská časť zmluvy s dvomi súkromnými firmami. „Musím povedať, že na aktuálne počasie zareagovali uspokojivo. Údržbu chodníkov vykonáva komunálne autíčko typu Jungo, kde je vpredu kefa a vzadu sa posypáva klasickou zmesou štrku. Ráno nastúpili ďalší pracovníci na ručné čistenie,“ skonštatoval starosta. 

Hasí akútne problémy

Aktuálna situácia s počasím však odkryla ďalší problém, s ktorým sa musí nový starosta vyrovnať. Jeho predchodca totiž nevypracoval plán zimnej údržby na túto zimu. „Takže teraz musím s mojimi spolupracovníkmi riešiť aj spomínaný plán. Od nástupu do funkcie stále musíme hasiť akútne veci. Zatiaľ naozaj nebol čas na nič iné. Dúfam, že sa to čoskoro skončí a budem sa môcť venovať riešeniam, ktoré som sľúbil občanom sídliska vo volebnom programe,“ hovorí Ladislav Lörinc.


„Musíme rešpektovať operačný plán“ 


Výhrady k stavu chodníkov a niektorých ciest v mestskej časti Košice – Staré mesto si novozvolený starosta Igor Petrovčík včera vykonzultoval s riaditeľom služieb spoločnosti KOSIT Michalom Hrabovským.

Firma KOSIT  zabezpečuje odhŕňanie snehu a prípadný posyp ciest a chodníkov vo všetkých veľkých mestských častiach Košíc vrátane Starého mesta. „Robíme to na na základe operačného plánu zimnej údržby a v spolupráci s magistrátom mesta Košice. Práve operačný plán stanovuje priority v zmierňovaní dopadov počasia na komunikáciách. Zároveň presne určuje komunikácie, ktoré majú najvyššiu prioritu. Vymedzuje aj tie, ktoré sa dočisťujú až následne. Najvyššiu prioritu majú hlavné ťahy a trasy liniek MHD,“ vysvetľuje Jozef Verbovský z KOSITu. 

Mechanizmy KOSITu musia najprv odhŕňať sneh z ciest, po ktorých jazdia autobusy. Foto:archív KD
Mechanizmy KOSITu musia najprv odhŕňať sneh z ciest, po ktorých jazdia autobusy. Foto:archív KD

Podľa jeho slov má práve mestská časť Staré mesto z pohľadu počtu hlavných ťahov najmenší počet kilometrov. Na jej území sa nachádzajú bočné ulice, ktoré sa na základe operačného plánu zimnej údržby dočisťujú až následne. 

„Špecifikom tejto mestskej časti sú úzke ulice, husto zaparkované autá a ďalšie prekážky sťažujúce výkon zimnej údržby, akými sú napríklad stĺpy verejného osvetlenia, parkovacie automaty, alebo liatinové koše. Aj napriek týmto okolnostiam však pracovníci našej spoločnosti vykonávali zimnú údržbu v tejto mestskej časti a aj počas noci pracovali na zabezpečení zjazdnosti a schodnosti komunikácii,“ hovorí J. Verbovský.


Tabuľky nevylučujú zodpovednosť


V zmysle zákona o pozemných komunikáciách sa správca miestnych komunikácií môže vyviniť zo svojej zodpovednosti za škodu v prípade, ak preukáže, že nebolo v medziach jeho možností tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť. 

„Domnievam sa, že osádzanie informačných tabuliek o tom, že chodník je v zimnom období neudržiavaný, nemožno považovať za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť mesta ako správcu miestnej komunikácie,“ hovorí advokát Martin Friedrich a dodáva, že pokiaľ by to tak malo byť, mohlo by dôjsť k absurdným záverom. „Mesto by si mohlo takéto tabuľky osadiť na každom chodníku a paušálne sa zbaviť akejkoľvek zodpovednosti za škodu.“

Takéto tabuľky sú rozmiestnené na rôznych miestach sídlisk. Foto: sd
Takéto tabuľky sú rozmiestnené na rôznych miestach sídlisk. Foto: sd

Správcovia miestnych komunikácií sú povinní podľa právnika závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov odstraňovať bez prieťahov. „Mesto sa tejto zodpovednosti zbaví len v prípade, ak preukáže, že v danom čase a na danom mieste nebolo možné odstrániť konkrétnu závadu, respektíve na ňu upozorniť,“ spresňuje M. Friedrich. 

Podľa jeho názoru existenciu závady treba vnímať ako faktický stav, ktorý existuje buď prechodne alebo trvalo. Správca miestnej komunikácie je povinný odstrániť každú závadu v zjazdnosti podľa času, miesta a jej povahy (napr. sneh, poľadovica). „Pokiaľ konkrétnu závadu nie je spôsobilý odstrániť, musí na existenciu konkrétnej závady upozorniť a súčasne aj preukázať, že nebolo možné v medziach jeho možností túto konkrétnu závadu odstrániť,“ upozorňuje na záver.


Foto: Veronika Janušková 
(FER, JV)

reklamná správa

DNES
Zdieľať článok:

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím