01.10.18

Žiadne nájomné byty, neúcta politikov k občanom, rozpredávanie majetku či Mašličkovo

Foto: Veronika Janušková

Komunálne voľby sa uskutočnia 10. novembra. Denník KOŠICE:DNES pripravil anketu s kandidátmi na primátora Košíc. V odpovediach na celkovo sedemnásť otázok priblížia voličom svoje predstavy o spravovaní mesta. Tento seriál budeme zverejňovať v pondelok, stredu a piatok až do volieb. Dnes začíname prvou otázkou. Chýbajú odpovede Džemala Kodraziho, ktorý sa na ankete odmietol zúčastniť. 

Čo sú podľa vás tri najväčšie problémy Košíc a ako by ste ich riešili?

Alena Bašistová (42), nezávislá kandidátka

Doprava, bezpečnosť a bývanie. V doprave je kľúčové vybudovanie fungujúcej integrovanej dopravy, ciest, ktoré privedú do mesta investorov a pracovné príležitosti. Zásadný je i obchvat Šaca – Košické Olšany. Nevyhnutné sú pravidelné mestské hliadky a ich spolupráca so štátnou políciou na projektoch zameraných na rôzne vekové skupiny. Potrebná je informovanosť seniorov o hrozbách rôznych “podomových obchodníkov”. Mesto by vytvorilo kontaktné body, kde by ľudia našli právnu pomoc, psychologické poradenstvo. Budem dbať na to, aby sa dobudovali nízkoprahové centrá, nocľahárne a útulky, aby sme bezdomovcov dokázali centralizovať, evidovať a mať pod kontrolou. Mladí ľudia, ktorí sa rozhodnú ostať v Košiciach, potrebujú istotu, čo ich finančne a ani mentálne nezruinuje. Výstavba nájomných bytov absolútne chýba. Má ju manažovať mesto, nie developeri. Košice majú dostatok voľných plôch, ktoré môžu využiť na budovanie bývania pre rodiny a mladých ľudí za prijateľnú cenu. Pri nájomnom byte sa nemusia ľudia zadlžovať na 30 rokov. Rodina po pár rokoch vyhodnotí svoju finančnú kondíciu a sociálne potreby a potom sa rozhodne, či zostane v meste, alebo sa presťahuje inam – a bez dlhov.

Alena Bašistová (42),  nezávislá kandidátka. Foto: Veronika Janušková
Alena Bašistová (42),  nezávislá kandidátka. Foto: Veronika Janušková

Ján Dečo (56), nezávislý kandidát

1. Nehospodárne nakladanie a plytvanie verejnými zdrojmi. Prejavuje sa to pri nákupe autobusov, električiek, rekonštrukcií tratí a ciest, v správe bytového a nebytového fondu, fungovaní mestských podnikov. Preskúmame všetky právne vzťahy mesta s podnikateľskými subjektmi, či sú výhodné pre obyvateľov tohto mesta. Všetky tovary a služby prejdú pred zadaním verejného obstarávania kontrolou „hodnota za peniaze“, aby sme si boli istí, že obstarávame za nie predraženú cenu. Takto ušetrené prostriedky použijeme napríklad na vybudovanie dvoch parkovacích domov,  revitalizáciu všetkých detských ihrísk či budovanie cyklotrás v Košiciach. 2. Čistota, poriadok a bezpečnosť. Zefektívnime prácu mestskej polície – mestskí policajti nebudú iba vyberači parkovacích pokút, ale budú videní a cítení v časoch a na miestach, kde je ich skutočne treba, napríklad v piatok večer na Hlavnej ulici. 3. Neúcta k občanom. Toto vedenie zaujíma občan iba pred voľbami, alebo keď podpíše petíciu. Množstvo protestov a petícií v meste za posledné roky charakterizuje aroganciu moci, ktorá tu zavládla. Komunikácia s odbornou i laickou verejnosťou bude základom môjho prístupu k riadeniu mesta.

Ján Dečo (56),  nezávislý kandidát. Foto: Veronika Janušková
Ján Dečo (56),  nezávislý kandidát. Foto: Veronika Janušková

Jaroslav Džunko (67), nezávislý kandidát 

Práca. Auto-mobilita. Zábava. Bezpečnosť. V Košiciach je málo pracovných príležitostí. Cestovaním do priemyselných parkov stráca človek denne približne dve hodiny zo života. Ako vynálezca mám vlastné nápady na nové výroby v meste. Zlý povrch mestských ciest a nedostatok parkovacích miest pri bydlisku občanov. Ako chemik viem navrhnúť zlepšenie kvality asfaltových povrchov. Postaviť jednoduché parkovacie poschodia na bezplatné parkovanie. Termálne kúpalisko v Košiciach. Malé multifunkčné ihriská priamo pod oknami bytoviek. Bezdomovcov zamestnať na okraji mesta pri spracovaní vytriedeného odpadu.

Jaroslav Džunko (67), nezávislý kandidát 
Jaroslav Džunko (67), nezávislý kandidát 

Richard Havrilla (52), nezávislý kandidát  

Najväčším problémom Košíc je Luník IX. Ľudia, ktorí tam prichádzajú o strechu nad hlavou, nachádzajú nelegálne bývanie v iných častiach mesta a okolitých obciach. Je nutné sa tým zaoberať. Je to síce beh na dlhé trate, ale konečne by sme ho mali reálne odštartovať. Košičania platia veľa za teplo a dýchajú horší vzduch. Sekundárnym dodávateľom tepla je  TEHO. Potrebujeme prijať opatrenia, ktoré znížia náklady tejto mestskej firmy tak, aby konečná cena pre domácnosti, materské a základné školy, nemocnice a iných odberateľov bola nižšia. Iniciujem rokovania medzi Teplárňou Košice a SPP Infrastructure, a.s., ktorá je majiteľom firmy Geoterm, vlastniacej práva na vrt v Ďurkove. Budeme hľadať riešenia ako dostať prírodný zdroj tepla do Košíc.

Štefan Havrilla (52), nezávislý kandidát. Foto: Veronika Janušková
Richard Havrilla (52), nezávislý kandidát. Foto: Veronika Janušková

Štefan Horváth (63), Národná koalícia  

1. Zlyhanie komunikácie a informovanosti občanov zo strany samosprávy na všetkých úrovniach, čo vyústilo do súčasnej situácie , ktorú považujem za kritickú , kedy každé rozhodnutie javí známky podozrení  zo strany verejnosti. Mojou  víziou je priebežná komunikácia vedenia samosprávy s verejnosťou. Dvere primátora budú jeden deň v týždni otvorené pre verejnosť a v naliehavých prípadoch podľa aktuálnej potreby. Synergickým efektom by mala byť vzájomná dôvera vedenia mesta a verejnosti. 2. Integrovaná doprava a parkovanie ako jej súčasť. Projekt integrovanej  dopravy sa minul účinku a stal sa predmetom kritiky. Nevyhnutným  predpokladom je  verejná diskusia k téme, návrh zmeny územného plánu, zadanie projektu. Budem  pokračovať v  týchto rozpracovaných projektoch. 3. Košice sa nevyvíjajú ako podobné metropoly, na každom kroku chýba infraštruktúra, predĺženie veku o asi 15 rokov prinieslo zvýšené nároky  na kvalitu života našich občanov. Riešením je výstavba nového zariadenia s dostatočnou kapacitou, výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny, dobudovanie športovísk pri  školách. 

Štefan Horváth (63),  Národná koalícia. Foto: archív šh
Štefan Horváth (63), Národná koalícia. Foto: archív šh

reklamná správa

PRIAMO Z FARMY ZEMPLÍNSKE JASTRABIE

Paradajky, papriky, feferónky, uhorky či zemiaky. Slovenská zelenina exkluzívne v potravinách KLAS.

Zistite viac

Milan Lesňák (38), nezávislý kandidát 

Pri zbieraní podpisov najčastejšie rezonovali nasledujúce témy. 1. Doprava. Prinášame riešenie ako z Košíc vytvoriť modernú metropolu, v ktorej je všetko dostupné peši, bicyklom a komfortnou MHD. Náš prístup k doprave v meste je taký, aby sa ľudia boli schopní presúvať bezpečne, príjemne a rýchlo. Súčasťou tejto oblasti je aj oprava ciest a chodníkov. 2. Nekoordinovaná výstavba v meste na úkor zelene. Útvar hlavného architekta by nemal byť iba referátom v rámci magistrátu mesta Košice. Hlavné slovo pri rozvoji mesta musia mať odborníci – architekti, a nie primátor, prípadne riaditeľ magistrátu. 3. Sociálna oblasť. Medzi obyvateľov Košíc patria aj seniori, sociálne slabé rodiny, riziková mládež a nezaopatrené deti. Ak sa ocitnú v problémoch, mesto musí mať plán, ako ich problémy riešiť.

 Milan Lesňák (38), nezávislý kandidát. foto: archív ml
Milan Lesňák (38), nezávislý kandidát. foto: archív ml

Viliam Novotný (45), Šanca

Košice sú netransparentné uzavreté mesto, ktoré sa nezaujíma o skutočné problémy svojich obyvateľov, mestské časti nemajú dostatok kompetencií ani peňazí, parkovanie je nezvládnuté a zlyháva verejná doprava. Riešením je otvorené a moderné mesto, ktoré zverejňuje svoje zmluvy, komunikuje so svojimi obyvateľmi online cez call centrum, mobilnú aplikáciu takzvanú pocitovú mapu a občiansky parlament. Mestským častiam treba dať viac kompetencií, ale aj povinností, aby riešili napríklad kosenie, chodníky či materské školy. Parkovanie musí prevziať do správy mesto a posilniť, zlepšiť a zlacniť verejnú dopravu.

Viliam Novotný (45), Šanca. Foto: Veronika Janušková
Viliam Novotný (45), Šanca. Foto: Veronika Janušková

Martin Petruško (45), Smer, SNS 

Luník IX, Mašličkovo a neprispôsobiví občania. Stále chýba celej spoločnosti účinné, systémové a komplexné riešenie. Urobili sme čiastkové pokroky, máme prvé pozitívne výsledky, ale majoritná spoločnosť očakáva viac. Očakávania by ale mala mať najmä od seba aj minorita, ktorej problém je tak zložitý, že ak by sme poznali a zhodli sa na komplexnom riešení, tak by bolo už dávno implementované v praxi. A nielen v Košiciach a na Slovensku. 

Martin Petruško (45), Smer. Foto: Veronika Janušková
Martin Petruško (45), Smer. Foto: Veronika Janušková

Jaroslav Polaček (41), SaS, KDH, SMK, Nova, OKS 

Nezvládnutá parkovacia politika, ktorá je presiaknutá korupciou. Vyjadrilo sa k nej 17 000 ľudí podpísaných v petícii, ktorí žiadajú vyhnať EEI a parkovanie vrátiť do rúk mesta. Košičanom chcem vrátiť aj košickú spaľovňu, pretože nesúhlasím s rozpredávaním nášho majetku spriateleným podnikateľom za symbolické ceny. V prípade môjho víťazstva odseknem všetky chápadlá tejto chobotnice a z ušetrených miliónov vyriešime aj extrémne zlý stav chodníkov, ciest, ale aj medziblokových komunikácií. Mesto športu a mesto kultúry, by fungovali omnoho lepšie, keby sme ušetrené peniaze z niekoľkonásobne nezmyselne predražených projektov účelne investovali do rozvoja napríklad športovísk. Toto riešenie prinavráti lesk našim športovcom a kultúrnej obci.

Jaroslav Polaček (41), SaS, KDH, SMK, Nova, OKS. Foto Veonika Janušková
Jaroslav Polaček (41), SaS, KDH, SMK, Nova, OKS. Foto Veronika Janušková
Parkovanie ako jeden z hlav- ných problémov Košíc spomí- najú viacerí kandidáti. Vedia,  že po fiasku EEI je to pre voličov silná téma. Foto: Veronika Janušková
Parkovanie ako jeden z hlavných problémov Košíc spomínajú viacerí kandidáti. Vedia, že po fiasku EEI je to pre voličov silná téma. Foto: Veronika Janušková

Ján Struk (60), Strana moderného Slovenska

Prehustená doprava v meste, nedostatok parkovania a ekológia. Riešením je výstavba obchvatu mesta,tranzitné vozidlá nemajú v meste čo robiť. Ďalším riešením je vybudovanie záchytných parkovísk pre cezpoľných s napojením na mestskú dopravu a aj budovanie parkovacích domov pre domácich. Zlepšenie čistoty ovzdušia v meste možno dosiahnuť využitím zdroja geotermálnej energie pri Ďurkove pre dodávku tepla a na výrobu elektrickej energie pre Košice. Pomôže aj výsadba stromov a viac zelene.

Ján Struk (60), Strana moderného Slovenska. Foto: Archív JS
Ján Struk (60), Strana moderného Slovenska. Foto: Archív JS

Miroslav Špak (43), nezávislý kandidát 

Slabé mestské časti, centralizácia rozhodovania. Biznis namiesto strategického riadenia, čo vidíme takmer na každej jednej investícii v meste. Pochybnosti, predlžovania termínov, predraženosť, konfliktné zmluvy a obrovské množstvo peňazí vytiahnuté od Košičanov. Politici, čo preferujú hádky, ktoré im môžu priniesť politické body namiesto dohôd. Riešil by som to dvojnásobným rozpočtom pre mestské časti, posunul peniaze bližšie k ľuďom. Stopercentnou transparentnosťou pri pohybe každého eura na či z účtu mesta. 

Miroslav Špak (43), nezávislý kandidát. Foto: Veronika Janušková
Miroslav Špak (43), nezávislý kandidát. Foto: Veronika Janušková

Vladimír Vágási (56), Most – Híd 

Myslím si, že ľudia sú už znechutení z hádok, ktoré za posledné roky predvádza súčasné vedenie mesta s takzvanou opozíciou. Kauza míňa kauzu a to, čo ľudí trápi, sa nerieši. Riešením je vymeniť týchto politikov a začať počúvať ľudí. 

Vladimír Vágási (56), Most – Híd. Foto: Archív VV
Vladimír Vágási (56), Most – Híd. Foto: Archív VV

reklamná správa

Jedinečný gastronomický zážitok!

Skvelá ázijská kuchyňa. Jedlá z tých najkvalitnejších surovín nájdete v Koshi Sushi

Zistite viac

(RED)

Čítajte viac: volby kandidat

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím