09.04.19

Polaček mení magistrát. Je to len začiatok, hovorí o dvoch nových referátoch

foto: Veronika Janušková

Od prvého apríla platí nový organizačný poriadok Magistrátu mesta Košice. O zmenách rozhodol primátor Jaroslav Polaček (nezávislý s podporou strán SaS, KDH, Nova, Spolu, OKS, PS).

Do štruktúry úradu doplnil dva nové referáty. Prvým je referát parkovania, druhým referát auditu a kontrolingu. Obidva sú pod priamym riadením riaditeľa magistrátu.

Referát parkovania bude mať na starosti všetky činnosti súvisiace s prevádzkovaním parkovacieho systému v meste. Patrí k tomu vydávanie parkovacích kariet, ich evidencia, ale aj zabezpečovanie technickej infraštruktúry na parkoviskách či uzatváranie zmlúv s externými dodávateľmi prvkov parkovacieho systému.

V pôsobnosti druhého novozriadeného referátu je najmä vnútorná finančná kontrola, hodnotenie dodržiavania hospodárnosti, zákonnosti, efektívnosti a účelnosti použitia verejných financií a nakladania s majetkom mesta. 

Polaček hovorí, že po prevzatí systému plateného parkovania mestom od firmy EEI potrebuje magistrát samostatný útvar aj zamestnancov vyčlenených na túto agendu. Zatiaľ boli naň z iných oddelení preložení štyria pracovníci.

reklamná správa

Novinka 5 Days DEO - dezodorant /sprej na nohy&telo

Život bez zápachu je skutočnosťou. Uvoľnite sa a užívajte si pocit sviežosti!

Zistite viac

Príprava na protikorupčný audit 

Referát auditu a kontrolingu podľa primátora pripraví podklady externým audítorom na spracovanie protikorupčného auditu magistrátu aj mestských podnikov, ktorý opakovane sľuboval vo volebnej kampani. 

„Zháňame naň nových zamestnancov z vonkajšieho prostredia, zároveň som dohodnutý s hlavným kontrolórom, že v počiatočnej fáze nám personálne vypomôžu dvaja ľudia z jeho útvaru. Myslím si, že takéto oddelenia by mali byť štandardne súčasťou samospráv,“ povedal Polaček. 

Z prvých konkrétnych úloh pre nový referát primátor spomenul preskúmanie plánovaných nákladov na výstavbu Košickej futbalovej arény (KFA) a Národného tenisového centra (NTC), ktoré má spolufinancovať mesto. Aktuálne nastavené rozpočty vo výške 24 miliónov eur s DPH na prvé športovisko a na druhé vo výške 30 miliónov eur sa mu zdajú privysoké. 

„To neznamená, že nechceme, aby sa postavil v Košiciach nový futbalový štadión a tenisové centrum. Na druhej strane je potrebné niektoré procesy zauditovať,“ dodal primátor. 

  Primátor J. Polaček vraví, že aktuálna organizačná zmena magistrátu nie je posledná.  foto: Veja
Primátor J. Polaček vraví, že aktuálna organizačná zmena magistrátu nie je posledná. foto: veja

Povolali trebišovského exkontrolóra

Referát parkovania zatiaľ nemá svojho vedúceho, vedením referátu auditu a kontrolingu bol poverený Juraj Lenhardt, ktorý je bývalým hlavným kontrolórom mesta Trebišov. Na obsadenie obidvoch funkcií budú výberové konania. 

Polaček avizuje, že aktuálne zmeny sú „predprípravou“ na väčšiu reorganizáciu magistrátu. Jej súčasťou bude posilnenie postavenia útvaru hlavného architekta, ktorý je v súčasnosti len referátom oddelenia výstavby. „Je to jedna z hlavných vecí, ktoré nás čakajú v najbližšom období,“ potvrdil riaditeľ magistrátu Marcel Čop. 

Právnik Ján Ivančík z mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko hovorí, že zriadenie referátu na kontrolu v princípe nie je zlým riešením. „Závisieť však bude od kvality personálu, od materiálnych a časových kapacít týchto ľudí, od výstupov, ktoré budú výsledkom činnosti predmetného referátu a nákladov, ktoré do jeho chodu budú investované,“ povedal. 

K doterajším 31 referátom košického magistrátu pribudli ďalšie dva. foto na dvojstrane: Veronika Janušková
K doterajším 31 referátom košického magistrátu pribudli ďalšie dva. foto: Veronika Janušková

Varovanie pred škodami 

Za problém nepovažuje ani možné prekrytie pôsobnosti s útvarom hlavného kontrolóra. Vysvetľuje, že právomoci hlavného kontrolóra vyplývajú priamo zo zákona a nemôžu byť obmedzené internými predpismi magistrátu. 

„Referát by pri optimálnom nastavení mohol pôsobiť ako interná kontrola na sprehľadnenie existujúceho stavu, prípadne aj ako nástroj na predchádzanie vzniku finančných škôd či ukladanie sankcií,“ dopĺňa Ivančík.

Podobnú organizačnú jednotku nazvanú ako „referát internej kontroly a auditu“ má už napríklad mesto Bratislava. 


Kontrolóri by si nemali konkurovať

O tom, ako vníma vytvorenie samostatného referátu na finančnú kontrolu, sme sa rozprávali s hlavným kontrolórom mesta Košice Pavlom Gallom, ktorého útvar má podobné zameranie. 

Je podľa vás referát auditu a kontrolingu potrebný? 
O jeho vytvorení som bol informovaný primátorom, ktorý vysvetlil aj o potrebe personálnej podpory tohto referátu zo strany útvaru hlavného kontrolóra.  Je na orgánoch mesta, aby posúdili jeho účelnosť a potrebu. Ako hlavný kontrolór som nebol účastníkom procesu jeho zriadenia a určovania náplne práce. 

Pôsobnosť nového referátu sa čiastočne prekrýva s pôsobnosťou vášho útvaru. Nie je to problém?
Činnosť hlavného kontrolóra vychádza zo zákona o obecnom zriadení a zákona o Košiciach. Za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu, s jeho zisteniami, tým, že sú zverejňované vo forme správ o výsledkoch kontrol, sa majú možnosť oboznamovať nielen poslanci, ale aj všetci obyvatelia mesta. Jeho činnosť je tým pod verejnou kontrolou. Na druhej strane som niekoľkokrát upozornil na nedostatky vo finančnom riadení mesta a mestských organizácií a na potrebu väčšieho rozsahu finančných kontrol zo strany zodpovedných útvarov magistrátu. Predpokladám, že mesto pri vytvorení referátu vychádzalo zo zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý ukladá orgánom verejnej moci vytvoriť, zachovať a rozvíjať finančné riadenie a že jednou z hlavných činností referátu bude finančná kontrola podľa tohto zákona. 

P. Gallo hovorí, že jeho činnosť hodnotia poslanci a verejnosť. foto: Veronika Janušková
P. Gallo hovorí, že jeho činnosť hodnotia poslanci a verejnosť. foto: Veronika Janušková

Nemožno jeho zriadenie vnímať tak, že kontrola zo strany útvaru hlavného kontrolóra bola nedostatočná?  
Posúdenie otázky dostatočnosti alebo nedostatočnosti kontroly zo strany tohto útvaru je na mestskom zastupiteľstve, ale tiež na primátorovi mesta, akú stratégiu pri riešení vnútornej kontrolnej činnosti magistrátu zvolí. Po svojom nástupe do funkcie som zistil niektoré systémové nedostatky a aj rezervy v kontrolnom systéme, napríklad  medzery v pravidelných kontrolách, úzke zameranie kontrol, nedostatočné využívanie informačných systémov či nedostatočnú výmenu informácií.

Čo hovoríte na to, že máte novému referátu vypomôcť svojimi pracovníkmi?
Ak by malo dôjsť k personálnemu oslabeniu útvaru hlavného kontrolóra budem nútený oponovať, pretože by to výrazne narušilo ten trend kontrolnej činnosti, ktorý presadzujem, teda zvýšenie intenzity kontrol, pravidelnosť a periodicitu kontrol, zavedenie tématických kontrol, rozšírenie preventívnych zásahov či väčšiu otvorenosť útvaru pri konzultáciách a riešení odborných problémov. 

Magistrát mesta Košice 
- má 433 zamestnancov 
- skladá sa zo 6 oddelení a kancelárie primátora
- tie sa delia na 31 referátov 
- sekretariát majú námestníci primátora aj riaditeľ magistrátu

 

reklamná správa

Rokytka
Roman Rokytka
zástupca šéfredaktora denníka KOŠICE:DNES
Zdieľať článok:

Začínal v týždenníku Sninské noviny, Podvihorlatské noviny a v denníku Pravda. Neskôr pôsobil ako redaktor denníka Korzár. Od októbra 2014 je vedúcim redaktorom spravodajstva KOŠICE:DNES. Venuje sa témam o komunálnej politike, súdnictve, ekonomike a životnom prostredí. Je držiteľom viacerých novinárskych ocenení.

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím