29.06.16

Trvalý pobyt - pre a proti

Veľa vlastníkov nehnuteľností, ktorí ju prenajímajú, a ich nájomníci momentálne riešia trvalý pobyt kvôli rezidentským kartám. Vydáva ich spoločnosť EEI, ktorá ich viaže práve na trvalý pobyt. Vlastníci prenajímajú svoje byty tromi spôsobmi. Buď v nich podnájomníci bývajú načierno, aj keď s nejakou zmluvou, majú riadnu nájomnú zmluvu s prechodným pobytom alebo nájomnú zmluvu s trvalým pobytom.  

Výhody pre podnájomníka

Ak nájomca býva v byte načierno, nemá žiadne výhody. Podnájomníci, ktorí sú prihlásení, však určité výhody môžu mať. Napríklad doručovanie pošty, možnosť umiestniť dieťa do blízkej škôlky, ale aj už zmieňovanú rezidentskú kartu a pod. V každom prípade však platí, že prihlásením sa na pobyt nevznikajú nájomcovi žiadne práva k nehnuteľnosti. „Tento úkon má iba evidenčný charakter,“ povedala pre košice:dnes Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR. „Napriek tomu sa v praxi často stretávame s prípadmi, keď vlastník odmieta udeliť súhlas s prihlásením nájomcu na trvalý pobyt. Dôvodom je obmedzená možnosť vlastníka zrušiť trvalý pobyt nájomcovi v súvislosti s jeho užívacím právom k predmetnej nehnuteľnosti, ktoré má z titulu existencie platného nájomného vzťahu, čiže z nájomnej zmluvy,“ uvádza M. Paulenová.  

Povinnosti vlastníka

Ak predsa len vlastník súhlasí a povolí podnájomníkovi trvalý pobyt vo svojej nehnuteľnosti, nemôže ho iba tak, sám od seba, zrušiť. „V takomto prípade musí vlastník najprv riadne vypovedať a ukončiť nájomnú zmluvu a až potom môže podať návrh na zrušenie trvalého pobytu. Z uvedeného dôvodu sa v praxi častejšie stretávame s udelením súhlasu vlastníka na prihlásenie na prechodný pobyt, keďže prechodný pobyt sa hlási na dobu určitú a po jej uplynutí sa prechodný pobyt automaticky ukončí.“  

Na čo nesmie zabudnúť prenajímateľ

Ak ste prenajali nehnuteľnosť na základe uzavretej nájomnej zmluvy, pričom nejde o prenájom nehnuteľnosti vykonávaný na základe živnostenského oprávnenia, príjem dosiahnutý z takéhoto prenájmu je považovaný za príjem podliehajúci dani, ktorý je  potrebné priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. „Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur,“ uviedla Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy. Upozornila tiež, že ak občan prenajme nehnuteľnosť a nie je registrovaný na miestnom príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť registrácie, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom prenajal nehnuteľnosť.  
Ako postupovať pri prihlásení sa na trvalý pobyt Na trvalý pobyt sa môžete prihlásiť v ohlasovniach, ktoré sú na každom miestnom úrade. Predložiť potrebujete: - platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR; - doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (originál k nahliadnutiu, nie z internetu); - písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka; - súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
  Foto: Iveta Vaculová    

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím